Upptäckarglädje, nyfikenhet och kreativitet. En vilja att försöka förstå och förklara världen vi lever i. Detta är saker som utmärker en naturvetare! Tycker du att det här låter spännande och skulle du vilja arbeta för att öka barns och elevers intresse, kunskaper och förmågor kopplat till de naturvetenskapliga ämnena och teknik? Då tillhör du målgruppen för de kurser som ämnet erbjuder.

Ämnet naturvetenskap erbjuder kurser inom naturvetenskap och teknik på förskollärar- och grundlärarprogrammet (årskurs F-3 och 4-6) samt lärarfortbildningskurser för verksamma förskollärare och grundskollärare (F-6). Vi ger dessutom kurserna Outdoor Education in Science och Sustainable Development som är öppna även för internationella studenter. I övrigt ansvarar ämnet för kurser inom Tekniskt basår.

Nätbaserade studier

För flera av ämnets kurser ges möjlighet till nätbaserade studier från annan ort. I våra nätbaserade kurser finns möjlighet att se direktsända eller inspelade föreläsningar via dator. Seminarier sker via mötesrum på internet (kräver tillgång till dator, headset och bra internetuppkoppling). Större delen av de praktiska momenten som ingår i våra nätbaserade kurser består av laborationer och andra uppgifter som kan utföras i hemmiljön. I våra nätbaserade kurser ingår dock ofta obligatoriska dagar (två-sex heldagar beroende på kurs) som genomförs på Högskolan i Falun. Under dessa campusförlagda dagar arbetar vi med laborationer, exkursioner och andra praktiska moment som inte är lika enkla att genomföra på egen hand i hemmiljön.

Kurser

Grundnivå
Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor naturvetenskap
023-77 86 06

Studieadministratör

Studieadministratör (Tjänstledig)

Personal

Naturvetenskap

Fil dr
023-77 86 06
Univ lektor naturvetenskap
023-77 86 06

Fil dr , Naturvetenskap
023-77 86 06
Univ lektor naturvetenskap , Naturvetenskap
023-77 86 06

Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 85 97

Univ adjunkt naturvetenskap , Naturvetenskap
023-77 85 97

Univ lektor kemi
023-77 88 42
073-273 34 04
Fil dr
023-77 88 42
073-273 34 04

Univ lektor kemi , Naturvetenskap
023-77 88 42
073-273 34 04
Fil dr , Naturvetenskap
023-77 88 42
073-273 34 04

Fil dr
023-77 81 69
Univ lektor naturvetenskap
023-77 81 69

Fil dr , Naturvetenskap
023-77 81 69
Univ lektor naturvetenskap , Naturvetenskap
023-77 81 69

Univ lektor naturvetenskap

Univ lektor naturvetenskap , Naturvetenskap

Med dr
023-77 80 68
Univ lektor biologi
023-77 80 68

Med dr , Naturvetenskap
023-77 80 68
Univ lektor biologi , Naturvetenskap
023-77 80 68

Univ adjunkt naturvetenskap

Univ adjunkt naturvetenskap , Naturvetenskap

Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 80 66
073-460 71 66

Univ adjunkt naturvetenskap , Naturvetenskap
023-77 80 66
073-460 71 66

Univ adjunkt kemi
023-77 88 30
Fil dr
023-77 88 30

Univ adjunkt kemi , Naturvetenskap
023-77 88 30
Fil dr , Naturvetenskap
023-77 88 30

Univ adjunkt naturvetenskap
023-77 82 49

Univ adjunkt naturvetenskap , Naturvetenskap
023-77 82 49

Senast uppdaterad: