Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
Husfasad med balkong

Välkommen att studera italienska hos oss!

Benvenuto ai corsi di italiano!

Ämnet italienska vid Högskolan Dalarna var först i Sverige (år 2003) med att erbjuda helt nätbaserade kurser i italienska. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda kurser från Nybörjarnivå upp till Grundnivå 2 (dvs f.d. A-, B- och C- nivå) som är HELT NÄTBASERADE UTAN FYSISKA TRÄFFAR.  

Oavsett var du befinner dig kan du följa våra synkroniska seminarier/föreläsningar och skriva dina tentamina via Internet. Allt som krävs är en PC med Internetanslutning, ett headset och en fristående webcam.

Italienska avdelningen vid Högskolan Dalarna erbjuder dig enbart disputerade lärare med hög kompetens och med italienska som modersmål.

Våra kurser ger dig en bred språkutbildning med gedigna, användbara kunskaper i italienska språket och litteraturen samt i Italiens kultur och historia.

För närvarande utfärdar Högskolan Dalarna inte filosofie kandidatexamen med italienska som huvudämne.

 

Kurser

Grundnivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor italienska
023-77 80 59

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 82 09

Italienska

Univ adjunkt italienska

Univ adjunkt italienska , Italienska

Univ adjunkt italienska

Univ adjunkt italienska , Italienska

Univ lektor italienska
023-77 82 63

Univ lektor italienska , Italienska
023-77 82 63

Univ lektor italienska
023-77 80 59

Univ lektor italienska , Italienska
023-77 80 59

Senast uppdaterad: