”Att vända strömmen” – ett spel om framtidens energisystem

Spelet handlar om energiomställningens påverkan på samhälle, miljö och klimat i Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En grupp personer som diskuterar.
Linnea Hinz

Under en dag deltog teknikstudenter från Högskolan Dalarna och Linköpings universitet i ett rollspel, för att samtala om energifrågan som politiker, forskare, företagare och invånare. Allt för att på ett så realistiskt sätt som möjligt återge det omgivande samhället kring Dalarnas energisystem och olika målintressen. 

– Vi övar oss i att tänka utifrån andra perspektiv och arbetssätt och jag tror att det är det vi behöver göra för att klara energiomställningen. Genom en större förståelse för varandra och för samhället tror jag att vi kan sätta i gång förändringsprocesser som kan få betydelse, säger Malin Karlsson, från Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna. 

Ändamålet med spelet är att alla spelare ska uppnå gemensamma mål gällande klimat och miljö, som FN:s mål om 1,5 grader. Det visade sig vara en tuff men lärorik utmaning. 

– Jag upplever att den här dagen har varit lärorik, speciellt i åtanke på den utbildningen jag går, energiingenjör, där energifrågor alltid står i fokus. Jag har fått en större förståelse för samhällets utmaningar och hur energisystemet fungerar på en större nivå. Energiomställningen kan inte kan lösas av en person eller ett företag, utan det är med hjälp av samspelet mellan olika målgrupper, säger Isak Aarnseth, som studerar högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem på Högskolan Dalarna. 

Student som står mot grå bakgrund.
Isak Aarnseth. Linnea Hinz

Spelet arrangerades av Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna, Linköpings Universitet och Dalarna Science Park.  

Senast granskad:
Senast granskad: