Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling

Nu kan du som student ansöka om den belöning om 10 000 kr som årligen delas ut till det examensarbetet som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
Mikael Tengnér

Varje år delar Högskolan Dalarna ut en utmärkelse för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Vinnande student tilldelas ett resestipendium om 10 000 kr, ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling.

Studenter som fått sitt examensarbete publicerat i DiVA mellan 1 september 2023 - 31 augusti 2023 kan ansöka om bidraget. Senast den 1 september 2023 ska ansökan göras. Tipsa gärna dina studiekamrater på examensarbeteskurser!

Läs mer om utmärkelsen och hur du ansöker om stipendiet.

In English, see: Award for Best Thesis: Theme - Sustainable Development

Senast granskad:
Senast granskad: