Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas

Hållbarhetsrådet påminner om den belöning om 10 000 kr som de delar ut, inte minst aktuellt så här sista terminsveckan när många studenter presenterar sina examensarbeten!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Belöningen består av ett resebidrag och kommer utgå för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Studenten ska själv ansöka om bidraget, men vi ser gärna att lärare och kurskamrater rekommenderar och påminner möjliga vinnarkandidater att söka.

Resebidraget är ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Denna omgång gäller examensarbeten publicerade under läsåret 2019-2020. Studenter som fått sitt examensarbete publicerat i DiVA mellan 2019-09-01 - 2020-08-31 kan ansöka om bidraget.

Läs mer om ansökan, bedömning och vilken typ av kostnader resebidraget är tänkt att täcka:

Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas

In English, see:

Award for Best Thesis: Theme - Sustainable Development

Senast granskad:
Senast granskad: