Akademins roll inom KTP

KTP skapar en tydlig nytta för den akademiska partnern på flera sätt, bland annat genom samverkan, vilket skapar möjligheter inom flera områden, både för individen i organisationen samt för hela Högskolan Dalarna.

Akademins roll inom KTP
KTP skapar en tydlig nytta för den akademiska partnern på flera sätt, bland annat genom samverkan, vilket skapar möjligheter inom flera områden, både för individen i organisationen samt för hela Högskolan Dalarna. Ett sätt att engagera dig inom KTP är att bli handledare för en av våra KTP-projektledare. Du får då 10 % avsatt tid som du planerar in tillsammans med din projektledare där du i ett nära samarbete med företaget samt projektledaren stöttar och hjälper projektet framåt.

Samverkan
Ur ett samverkansperspektiv öppnar KTP dörren till samproduktion och visar att Högskolan Dalarna är en aktör som aktivt söker partnerskap i regionen samt visar intresse för utveckling och innovation. Vi visar att vi är en akademisk miljö som vill dela med oss samtidigt som vi utvecklar vår egen kompetens inom akademin.

Ökade kontaktnät
KTP bidrar till ett ökat kontaktnät, både internt och externt, vilket skapar positiva spin-off effekter samt möjligheter till samarbete mellan akademier och ämnen vilket stärker det tvärvetenskapliga arbetet på högskolan.

KTP skapar en marknadsföringskanal som är speciellt riktad mot studenter, företag på landsbygd och organisationer som är ovana att arbeta med (och anställa) akademiker.
Möjligheten ökar till intressanta projekt- och examensarbeten med redan etablerade partners inom KTP. När relationen och kunskapen om kontexten (hos handledaren) redan finns på plats kan studenten fokusera på sitt vetenskapliga arbete.

Bidrag till undervisning och forskning
KTP ger akademin möjlighet att stärka forskningsmiljöer: genom finansiering, utökat partnerskap och möjligheter till att hitta ny empiri. KTP skapar också en möjlighet till utveckling av kompetens och arbetssätt.

För ämnet/den enskilda forskaren möjliggör KTP nya inspel till undervisning, det vill säga dagsaktuella och intressanta exempel att delge nuvarande studenter.
Du får genom engagemang inom KTP inspiration till uppslag för ny forskning och möjlighet att testa idéer som kan leda vidare till större projekt. Sist men inte minst får du möjlighet till personlig utveckling genom att arbeta med utvecklingsprojekt tillsammans med externa partners samt en ökad förståelse för vad samverkan kan ge ämnet och den enskilde forskaren.


Anmäl ditt intresse att bidra redan idag!

Senast granskad:
Senast granskad: