Erik Backman

Personlig presentation av Erik Backman

Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Erik disputerade 2010 inom forskarutbildningsämnet utbildningsvetenskap. Han är docent i pedagogik och ämnesföreträdare i Idrotts- och hälsovetenskap. Eriks har särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa, idrottslärarutbildning och friluftsliv.
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Jag arbetar som biträdande ämnesföreträdare för Idrotts- och hälsovetenskap, undervisar i tränarprogrammet och lärarprogrammet samt med ett antal forskningsprojekt.
Publikationer