Personlig presentation av Anna Cristina Åberg

Univ lektor Sjukgymnastik, Medicinsk vetenskap
Anställd som Forskare knuten till forskningscentra ReCALL och KIPS och Lektor inom Medicinsk Vetenskap vid Högskolan Dalarna.
Docent, Medicinsk vetenskap

Jag är Docent i Sjukgymnastik, leg. Fysioterapeut och reg. Specialist i Sjukgymnastik inom Gerontologi och Geriatrik. Utöver min anställning vid Högskolan Dalarna är jag associerad Forskare vid Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Enheten för Geriatrik vid Uppsala Universitet. Sedan 2007 är jag aktiv som ordinarie ledamot i den Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala och sedan 2014 även aktiv i den lokala Forskningsetiknämnden vid Högskolan Dalarna. Nu bedriver jag forskning med inriktning mot fysisk aktivitet och äldres hälsa utifrån flera perspektiv, vilket innebär tillämpning av kvantitativ, kvalitativ och mixad metodik. Samarbete med forskare vid Uppsala Universitet, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Newcastle University, UK och Tufts University i Boston, USA, ingår.

Publikationer