Anna Cristina Åberg

Personlig presentation av Anna Cristina Åberg

Professor medicinsk vetenskap, Medicinsk vetenskap
Jag undervisar och handleder främst på avancerad och forskarnivå inom vårdvetenskap, inklusive fysioterapi. Min forskning berör fysisk aktivitet och hälsa samt utveckling, implementering och utvärdering av hälso- och sjukvårdsinterventioner.

Jag är professor i Medicinsk vetenskap med inriktning Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna (DU) och docent i Sjukgymnastik vid Uppsala universitet (UU). Utöver min anställning vid DU är jag associerad forskare vid Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, UU.

Min forskning är inriktad mot fysisk aktivitet och hälsa, företrädesvis äldres hälsa, samt utveckling, implementering och utvärdering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvården.

Urval av pågående forskning: Jag är ansvarig (PI) för Uppsala-Dalarna Dementia and Gait project (UDDGait), inriktat på dual-task-test för tidig identifiering av demenssjukdom, se: https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/medicinsk-vetenskap/uddgait-uppsala-dalarna-dementia-and-gait-project/

Jag medverkar i projektet U-CARE PROMOTE II (PI: docent Joanne Woodford UU), inriktat på lågintensiv beteendeaktivering vid depression för personer demenssjukdom. Båda dessa projekt finansieras av Vetenskapsrådet.Publikationer
Ämnesansvarig
Medicinsk vetenskap