Ulrika Byrskog

Personlig presentation av Ulrika Byrskog

Med dr, Omvårdnad
Univ lektor vårdvetenskap inr repr/perinatal omv, Omvårdnad

Jag är legitimerad barnmorska, doktor i medicinsk vetenskap och lektor vid Akademin för Utbildning, Hälsa och Välfärd på Högskolan Dalarna, där jag inom ramen för ett biträdande lektorat delar min tid mellan undervisning och forskning. Jag är kursansvarig, examinator och handledare i en delvis nätbaserad masterutbildning i Sexuell Reproduktiv och Perinatal Hälsa i Bangladesh som syftar till att stärka barnmorskeprofessionen i landet. Utbildningen är finansierad genom FNs befolkningsfond (UNFPA). Jag är också involverad som kursledare och examinator i barnmorskeprogrammet vid högskolan och i det globala magisterprogrammet inom sexuell och reproduktiv hälsa samt projektledare för ett Linnaeus Palme partnerskap mellan Högskolan Dalarna och The Gambia College, School of Nursing and Midwifery.

Mitt huvudfokus i forskningen hitintills berör migration och kvinnors hälsa och år 2015 disputerade jag med avhandlingen ” ’Moving On’ and Transitional Bridges. Studies on migration, violence and wellbeing in encounters with Somali-born women and the maternity health care in Sweden”. År 2016 erhöll jag ett Forte postdoc anslag som innefattar Hooyo –projektet -  en interventionsstudie med gruppmödravård  samt en registerbaserad studie där vi utvärderar doulastöd under förlossningen för utlandsfödda kvinnor. Jag är delaktig i forskningsnätverket EMMA - Enhanced  Maternity care for Migrant families; Research to Action. Publikationer