Ulrika Byrskog

Ulrika Byrskog

Univ lektor vårdvetenskap inr repr/perinatal omv, Omvårdnad
Med dr, Omvårdnad

Jag är legitimerad barnmorska, doktor i medicinsk vetenskap och lektor vid Akademin för Utbildning, Hälsa och Välfärd på Högskolan Dalarna, där jag delar min tid mellan undervisning och forskning.

Som kursansvarig, examinator och handledare är jag involverad i en delvis nätbaserad masterutbildning i Sexuell Reproduktiv och Perinatal Hälsa i Bangladesh som syftar till att stärka barnmorskeprofessionen i landet. Utbildningenär finansierad genom FNs befolkningsfond (UNFPA). Jag är också involverad i barnmorskeprogrammet vid högskolan.

Mitt huvudfokus i forskningen hitintills berör migration och kvinnors hälsa och år 2015 disputerade jag med avhandlingen ” ’Moving On’ and Transitional Bridges. Studies on migration, violence and wellbeing in encounters with Somali-born women and the maternity health care in Sweden”. År 2016 erhöll jag ett Forte postdoc anslag som innefattar Hooyo–projektet -  en interventionsstudie med gruppmödravård, samt en registerbaserad studie där vi utvärderar doulastöd under förlossningen för utlandsfödda kvinnor. Jag är delaktig i forskningsnätverket EMMA - Enhanced Maternity care for Migrant families; Research to Action.

Publikationer