Personlig presentation av Sara Otterskog

Univ adjunkt företagsekonomi, Företagsekonomi