Susanna Heldt Cassel

Personlig presentation av Susanna Heldt Cassel

Professor kulturgeografi, Kulturgeografi
Ämnesansvarig kulturgeografi och turismvetenskap, centrumledare CeTLeR

Susanna Heldt Cassel är ämnesansvarig för kulturgeografi och turismvetenskap. Susanna forskar inom områdena landsbygdsturism, mobilitet och utveckling av destinationer i perifera områden, främst med fokus på social hållbarhet, identitet och kulturarv. Hon handleder studenter på magisternivå samt doktorander både vid Högskolan Dalarna, vid Mittuniversitetet och vid Uppsala universitet.

Publikationer
Ämnesansvarig
Kulturgeografi
Turismvetenskap