Kursrum

Alla kurser ska ha ett kursrum i lärplattformen Canvas.

Inför varje kurstillfälle måste du som lärare beställa ett kursrum till lärplattformen Canvas. Beställningen kan du göra så snart som kurstillfället finns.

Beställa kursrum

Du som lärare beställer kursrummet och det bör ske i god tid före kursstarten så att intresserade studenter kan besöka kursrummet för att ta del av till exempel kursplan, litteraturlista och schema innan kursstart. När ett kursrum är skapat generas en gästlänk till kursrummet från respektive kurssida på högskolans hemsida. Det behöver åtminstone finnas ett välkomstmeddelande till nya studenter i kursrummet och det är det första du bör lägga in.

Beställning av kursrum

Du beställer dina kursrum via verktyget Mina Canvasrum och genom att välja "Beställ kursrum". När du beställer ett kursrum behöver du gå igenom sex steg med olika val.

Skärmdump över steg 2 (välj ämnestillhörighet) i instruktion för att beställa kursrum

  1. Sök fram den kurs du vill beställa ett kursrum för i rullisten. Du kan söka på kursens namn eller på kurskod.

  2. Välj vilket kurstillfälle du vill vill beställa kursrum för genom att klicka på pilen under "välj kurstillfälle" på raden för det tillfälle du vill beställa kursrum för.

  3. Välj vilket språk du önskar. Svenska eller engelska finns tillgängliga.

  4. Välj om några andra kurstillfällen ska samläsa tillsammans med det kurstillfälle du skapar kursrum för. Exempelvis om du skapar kursrum för en fristående kurs som också har annonserats för Erasmus-studenter, som då har ett separat kurstillfälle. Observera att det kan finnas flera kurstillfällen att välja mellan. Ta kontakt med supporten om du är osäker på vilka kurstillfällen du vill koppla.

  5. Välj den personal du vill ska kunna komma åt kursrummet. Du som beställare läggs till automatiskt.
  6. Nu har du gjort alla val som krävs. Kontrollera att all information stämmer och klicka sedan på "Bekräfta" så kommer ditt kursrum att skapas.

Information till studenter

Att det finns tydlig information inför studiestarten kan vara avgörande för om den sökande vill kvarstå eller registrera sig på sin sökta plats. I Högskolan Dalarnas utskick till antagna studenter hänvisar vi  till respektive kursrum i lärplattformen Canvas. I Canvas ska information om schema, kurslitteratur och annan viktig information som är specifik för kursen finnas.

Sökande som inte har registrerat sig och besöker kursrummet som gäst i Canvas ser informationen på sidan "Kursöversikt" i Canvas. Full tillgång till kursrummet får de som registrerat sig.

Stöd i att koppla kursrum

Vissa kurser som har flera liknande kurstillfällen kopplar ihop kursrummen. Du kan om du vill själv koppla flera kurstillfällen till ditt kursrum när du gör beställningen. Om du inte vill göra den koppplingen själv, eller önskar stöd i att koppla ihop rätt kurstillfällen till ditt kursrum kan du alltid få hjälp genom att skicka ett epost-meddelande till support@du.se. Det måste framgå vilka kurstillfällen som ska kopplas till vilket kursrum. Annars riskerar studenterna och lärarna att stå utan kursrum vid kursstart.

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: