Kursrum

Alla kurser ska ha ett kursrum i lärplattformen Learn.

Inför varje kurstillfälle måste du som lärare beställa ett kursrum till lärplattformen Learn. Beställningen kan du göra så snart som kurstillfället finns.

Beställa kursrum

Du som lärare beställer kursrummet och det bör ske i god tid före kursstarten så att intresserade studenter kan besöka kursrummet för att ta del av till exempel kursplan, litteraturlista och schema innan kursstart. När ett kursrum är skapat generas en gästlänk till kursrummet från respektive kurssida på högskolans hemsida. Det behöver åtminstone finnas ett välkomstmeddelande till nya studenter i kursrummet och det är det första du bör lägga in.

Beställning av kursrum

När du beställer ett kursrum behöver du gå igenom ett antal steg med undernivåer för olika val. Du kommer påverka både hur kursrummet organiserar sig i ämnesstrukturer samt när det stänger för studenterna.

Skärmdump över steg 2 (välj ämnestillhörighet) i instruktion för att beställa kursrum

  1. Gå till sidan "Beställ ett nytt kursrum i Learn" (kräver inloggning).
  2. Välj ämnestillhörighet i rullisten och klicka på nästa.

  3. Välj vilken kurs du vill beställa kursrum för. Använd rullisten för att se alla kurser. Klicka därefter på “Nästa”.

  4. Välj vilket kurstillfälle du vill koppla till kursrummet. Observera att det kan finnas flera kurstillfällen att välja mellan. Längre ner på denna webbsida kan du läsa om hur du kopplar fler kurstillfällen till ett och samma kursrum i Learn. Klicka därefter på “Nästa”.

  5. Välj vilken design du vill ha på ditt kursrum. Högskolan Dalarna erbjuder två olika gränssnitt - Original eller Ultra. För mer information om de olika gränssnitten kan du välja att klicka på länken “Vad är Ultra?”.

  6. Välj vilket språk du önskar. Svenska eller engelska finns tillgängliga.

  7. Välj hur länge du vill att kursrummet ska vara aktivt. Det vill säga hur länge studenterna ska kunna komma åt det. Du som lärare kommer åt det även när det blir inaktivt.

  8. Klicka på “Nästa”.

  9. Välj den personal du vill ska kunna komma åt kursrummet. Du som beställare läggs till automatiskt. Klicka därefter på “Nästa”.

  10. Läs igenom sammanfattningen av din beställning. Om allt stämmer klickar du på “Spara”. Klart!

skärmdump över en sammanfattning av en kursrumsbeställning

I Högskolan Dalarnas utskick till antagna studenter hänvisar till respektive kursrum i lärplattformen Learn. I Learn ska information om schema, kurslitteratur och annan viktig information som är specifik för kursen finnas. Informationen ska även finnas tillgänglig för dem som loggar in som gäst och kanske inte registrerat sig ännu. Full tillgång till kursrummet i Learn får de som registrerat sig.

Tydlig information inför studiestarten kan vara avgörande för om den sökande vill kvarstå eller registrera sig på sin sökta plats. För att förenkla arbetet för kurs- och programansvariga finns mallar framtagna för den information som ska finnas i varje kurs- och programrum och instruktioner hur de publiceras på Learn.

På sidan “Inför studiestart” kan du läsa mer om detta.

Koppla kursrum

Vissa kurser som har flera liknande kurstillfällen kopplar ihop kursrummen. För att göra en sådan beställning skickar du ett epost-meddelande till support@du.se om att koppla kursrum efter att kursrummet är beställt. Det måste framgå vilka kurstillfällen som ska kopplas till vilket kursrum. Annars riskerar studenterna och lärarna att stå utan kursrum vid kursstart.

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: