Knowledge Transfer Partnerships – KTP

Knowledge Transfer Partnerships (KTP) är en samverkansmodell för att främja samarbete och kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv.

KTP-projekt

KTP-projekt kan bidra med att:

  1. Utveckla och anpassa utbildningsprogram: Genom att samarbeta med företag kan vi få in aktuell och praktisk erfarenhet i våra utbildningar. Genom att anpassa läroplanen och införliva branschspecifika färdigheter kan vi förbereda våra studenter för arbetslivet och möta företagens behov.
  2. Förbättra forskningen: KTP ger möjlighet att genomföra tillämpad forskning som är direkt relevant för näringslivet. Genom att samarbeta med företag kan våra forskare identifiera problem och utmaningar som företagen står inför och arbeta tillsammans för att hitta innovativa lösningar. Detta kan leda till ökad finansiering, publikationer och möjlighet till teknologisk överföring.
  3. Öka samarbete och nätverk: Genom att etablera och delta i KTP-projekt kan vi utöka vårt nätverk och samarbeta med olika företag och organisationer. Detta kan skapa möjligheter till gemensamma forskningsprojekt, praktikplatser och anställningsmöjligheter för våra studenter och forskare.
  4. Främja innovation och kommersialisering: KTP syftar till att omsätta forskning och innovation i praktiken. Genom att samarbeta med företag kan vi identifiera möjligheter till kommersialisering av forskningsresultat och innovationer, vilket kan generera ekonomisk tillväxt och skapa fördelar för både vårt lärosäte och näringslivet.

Så kan du använda KTP

KTP verktyget kan användas på olika sätt. KTP kan vara en operativ del i ett större forskningsprojekt som möjliggör direkta insatser till samarbetspartners inom forskningsprojektet. KTP verktyget kan också byggas upp som ett separat program med flera delprojekt inom något specifikt ämnesområde, eller genomföras separat med ett specifikt företag.

Se högskolans forskare Johan Borg och Ulla-Karin Schön berätta om vilken nytta akademin kan ha av KTP: KTP Nyttan för Akademin (youtube.com)

Ekonomi

KTP projekt kräver extern finansiering. Kontakta oss så berättar vi mer.

Pågående KTP-projekt

KTP Kompetenskraft Dalarna

Projektet ska genomföra åtta företagsbaserade utvecklingsprojekt som är strategiskt viktiga för både företag och högskolan. Utvecklingsprojekten kan handla om marknads-, produkt- eller processutveckling och ska identifieras inom regionen utpekade styrkeområden, så kallad Smart Specialisering. Projektet pågår under 2023 och 2024.

Projektet Kompetenskraft Dalarna

 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: