Pedagogisk meritering

Är du anställd som lärare eller har pedagogiska arbetsuppgifter och har skapat en pedagogisk portfölj kan du söka om befordran till meriterad eller excellent lärare.

Våren 2013 fattade rektor beslut om att införa en pedagogisk karriärväg i form av en karriärstege vid Högskolan Dalarna. Liknande system finns vid många andra lärosäten. En pedagogisk karriärväg innebär i korthet att den som är tillsvidareanställd som lärare (adjunkt, lektor eller professor) eller har pedagogiska arbetsuppgifter (till exempel högskolepedagogisk utvecklare och IKT-pedagoger) kan skriva en pedagogisk portfölj, lämna in den och ansöka om att få sin pedagogiska skicklighet prövad för eventuell befordran till meriterad eller excellent lärare. Krav för ansökan är att du har genomgått fullständig högskolepedagogisk utbildning (15 hp enligt SUHF:s rekommendationer från 2016) alternativt fått dina motsvarande kunskaper validerade. Du behöver också ha minst fem års undervisningserfarenhet på högskolenivå, vilket ska motsvara minst två år erfarenhet av undervisningsuppdrag på heltid inom högre utbildning. 

Om du vill ha hjälp med att skriva din pedagogiska portfölj, finns det en seminarieserie som erbjuds varje termin.

Seminarieserie om att skriva pedagogisk portfölj

Avdelningen för stöd i utbildning och forskning bjuder in till en seminarieserie i tre delar, som framför allt vänder sig till dig som har pedagogiska arbetsuppgifter och vill skriva din pedagogiska portfölj. Seriens syfte är att ge råd och tips till dig som ska använda din pedagogiska portfölj för att prövas i den pedagogiska meriteringsstegen vid Högskolan Dalarna eller för att söka befordran eller tjänst. Utgångspunkten är att du successivt skriver de olika delarna i den pedagogiska portföljen mellan seminarieträffarna. Texterna diskuteras under kollegiala former vid seminarierna och konstruktiv återkoppling ges av deltagarna samt seminarieledaren. Även om du inte planerar att skriva en portfölj just nu, är du välkommen till det första seminariet för att få information om vad en pedagogisk portfölj är och hur du kan samla dokumentation för att senare skriva din pedagogiska portfölj. Seminarierna bygger på varandra och deltagande i det andra seminariet, förutsätter därför att du varit med på det första seminariet etcetera.

Datumen för seminarierna anpassas efter ansökningsdatum, som för närvarande är den första måndagen i april och oktober. Alla tre seminarierna erbjuds varje termin. Inför seminarium 2 ska ha du ha skrivit flera av textavsnitten i portföljen. Texterna ska lämnas in cirka en vecka före seminariet, så att alla hinner läsa och kommentera inför den kollegiala diskussionen under seminarium 2. Både seminarium 2 och 3 bygger till stor del på diskussioner av kollegornas texter, vilket förutsätter att du har skrivit dina texter till seminariet. Efter återkopplingen på texterna under seminarium 2, reviderar du texterna och skriver klart hela din portfölj (inklusive bilagor). Du lämnar in hela din pedagogiska portfölj cirka en vecka i förväg inför seminarium 3. Under seminarium 3 kommer en av kollegorna att opponera på din portfölj och du kommer att opponera på en annan kollegas portfölj utifrån kriterierna för bedömning vid Högskolan Dalarna.

Därefter är det ditt ansvar att färdigställa din pedagogiska portfölj. Efter seminarierna gör du de sista förbättringarna för att kunna lämna in din pedagogiska portfölj.

Ansökan

Vill du får din pedagogiska skicklighet prövad ansöker du om pedagogisk meritering enligt den pedagogiska karriärstegen. Du hittar instruktioner i dokumentet Pedagogisk karriärstege under rubriken ansökan.

Sista ansökningsdatum är första måndagen i april och oktober. Ansökan skickas till registrator@du.se.

Meriterade och excellenta lärare

Högskolan har ett antal meriterade och excellenta lärare. I samband med den akademiska högtiden uppmärksammas dessa lite extra.

 Mer om akademisk högtid

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: