STINT internationell postdoc och Mobility Grants India

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

STINT International Postdoc är nu öppet- sök senast 15 september
Mobility Grants: India är nu öppet- sök senast 15 september

STINT International Postdoc är nu öppet


Syftet med programmet är att stärka kvaliteten på svensk forskning och högre utbildning genom att ge nyligen disputerade forskare möjlighet att vistas vid en utländsk värdinstitution. Den postdoktorala forskaren ges på detta vis möjlighet att möta en annan vetenskaplig miljö, bli mer självständig och utvidga sitt internationella kontaktnät.

Programmet vänder sig till forskare som avlagt doktorsexamen vid svenskt lärosäte högst två år före sista ansökningsdatum, alternativt har redan inplanerad doktorsexamen inom ett år från sista ansökningsdatum.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen

Sista ansökningsdag är 15 september 2023 kl.15:00.

 

STINT Mobility Grants: India är nu öppet


Syftet med utlysningen Mobility Grants: India är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av samarbeten med indiska lärosäten. Mobility Grants: India ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

STINT har överenskommit med Science and Engineering Research Board (SERB) att gemensamt stödja tillkomsten av bilaterala projekt. Parallellt med ansökan till STINT kan ansökan göras till SERBs motsvarande program i Indien, men det är inte ett krav. Andra former av medfinansiering på den indiska sidan är också möjliga, t.ex. egen finansiering från den indiska motparten.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen

Sista ansökningsdag är 15 september 2023 kl.15:00.

 

Senast granskad:
Senast granskad: