Referenshantering

Biblioteket erbjuder support för referenshantering

Som forskare kan det vara bra att använda ett referenshanteringsprogram, som till exempel EndNote, Zotero, Mendeley, RefWorks eller Citavi. Högskolans bibliotek ger support för EndNote och Zotero. 

EndNote

Högskolan har en sitelicens för EndNote och biblioteket rekommenderar programmet för forskare. EndNote hjälper dig att infoga källhänvisningar och skapa en litteraturförteckning när du skriver en text. Du kan också använda programmet för att samla och organisera referenser och fulltexter i ett EndNote-bibliotek. Det är även möjligt att dela EndNote-bibliotek med andra EndNote-användare. Du hittar mer information i dokumentet EndNote för forskare.

Senast granskad:
Kontakt
Biblioteket
Senast granskad: