Rapportserier

Högskolan Dalarna har ett antal rapportserier. Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter, t ex ISBN, ISSN och löpnummer. Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA.

Vilka rapportserier ger högskolan ut?

Högskolan har huvudsakligen nedan rapportserier som du som doktorand och forskare kan publicera dig i:

  • Arbetsrapport/Högskolan Dalarna, ISSN 1653-9362
  • Kultur och Lärande, ISSN 1403-6878
  • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
  • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, ISSN 1650-5581​

Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA. Särskilda mallar ska användas. Om upphovsrätt eller sekretess förhindrar publicering i fulltext ska alltjämt ett arkivexemplar (syns ej utåt) laddas upp i DiVA.

Hur gör jag för att publicera mig i en rapportserie?

Arbetsrapport/Högskolan Dalarna och Kultur och Lärande: 

Skicka en förfrågan till Biblioteket. Ange titel och samtliga författare på rapporten.

Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis:

Skicka en förfrågan till Hasan Fleyeh. Ange titel och samtliga författare på rapporten.

Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD):

Skicka en förfrågan till Tomas Axelson.

Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter, t ex ISBN, ISSN och löpnummer.

Senast granskad:
Kontakt
Biblioteket
Senast granskad: