Publicera doktorsavhandling och licentiatuppsats

Doktorsavhandlingar publiceras i serien Dalarna Doctoral Dissertations. Licentiatuppsatser publiceras i serien Dalarna Licentiate Theses. Högskolan Dalarnas doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska registreras med fulltext i DiVA.

Doktorsavhandlingar publiceras i serien Dalarna Doctoral Dissertations.

Licentiatuppsatser publiceras i serien Dalarna Licentiate Theses

Publikationen ska tilldelas ISBN, årtal och löpnummer. Skriv till Richard Borg på Biblioteket för att erhålla dessa uppgifter. Ange titel och författare.

Högskolan Dalarnas doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska registreras med fulltext i DiVA. Om upphovsrätt eller sekretess förhindrar publicering i fulltext ska alltjämt ett arkivexemplar (syns ej utåt) laddas upp i DiVA.

För övrig information se forskarutbildningarnas sidor och rum i Learn.

För viktiga datum se din tidsplan för avhandlingsproduktion.

Om inte annat anges avser ”avhandling” nedan såväl doktorsavhandling som licentiatuppsats.

Tryck av doktorsavhandling och licentiatuppsats

Doktorsavhandling

Din doktorsavhandling trycks i samarbete med Avhandlingsproduktion vid Uppsala universitetsbibliotek.

Licentiatuppsats

Om du avslutar dina forskarstudier med licentiatuppsats trycks den i samarbete med Avhandlingsproduktion vid Uppsala UB.

Om du går vidare till doktorsavhandling trycks din licentiatuppsats vid Repro på Högskolan Dalarna. Om så är fallet ska du inte fylla i Uppsala UB:s formulär för tidsplan.

Tryck av artiklar i sammanläggningsavhandling

Kontakta de tidskrifter/förlag där dina artiklar är publicerade för att få tillstånd att inkludera dessa i din tryckta sammanläggningsavhandling.

Avhandlingsmall

Om du ska trycka din doktorsavhandling eller licentiatuppsats hos Avhandlingsproduktion vid Uppsala UB ska Uppsala universitets avhandlingsmall användas.

Avhandlingsmallen och information om hur den används finns via Uppsala UB.

Uppsala UB erbjuder en kurs för avhandlingsmallen i Word inklusive att göra bra bilder för tryck. Kursen är gratis och tillgänglig för doktorander vid Högskolan Dalarna.

Avhandlingsmall, information och kurs för doktorander

Tidsplan för avhandlingsproduktion

Senast 14 veckor innan din disputation/ditt licentiatseminarium ska du begära en tidsplan för produktionen av din avhandling.

Begär en tidsplan genom att fylla i formuläret Tidsplan för avhandlingsproduktion.

Tidsplanen är beräknad utifrån att du levererar ditt material i slutgiltigt skick till Avhandlingsproduktion vid Uppsala UB och att du skrivit och formaterat din ramberättelse eller monografi i Uppsala universitets avhandlingsmall.

Skicka en kopia av din tidsplan till Richard Borg på Biblioteket.

Formulär - Tidsplan för avhandlingsproduktion

 

Bild tidsplan avhandlingsproduktion

OBS! För Högskolan Dalarna tillkommer cirka 3 dagars leveranstid för de tryckta avhandlingar. 

Omslag och antal exemplar

Du väljer omslag, antal sidor i färg, antal exemplar som ska tryckas m.m. genom att fylla i ett beställningsformulär och skicka det till Uppsala UB.

Det går även bra att fotografera/skanna beställningsformuläret och skicka det via e-post.

E-post:
avhandling@ub.uu.se

Postadress:
Avhandlingsproduktion
Uppsala universitetsbibliotek (Carolina Rediviva)
Box 510
751 20 Uppsala

Formulär - Omslag m.m. doktorsavhandling
Formulär - Omslag m.m. licentiatuppsats

Godkännande digitalt provtryck

Avhandlingsproduktion, Uppsala UB skickar ett digitalt provtryck av din avhandling till din e-post.

Du granskar provtrycket. Detta för att upptäcka eventuella tryckfel från tryckeriet.

Du godkänner provtrycket genom att skriva under ett papper. Du skickar ditt godkännande till Avhandlingsproduktion, Uppsala UB via e-post.

Spikning

Innan din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom en process som kallas spikning.

Elektronisk spikning är obligatorisk och ska ske senast tre veckor innan disputation.

Traditionell spikning med hammare och spik är frivillig. Din forskarutbildning ansvarar för spikningsceremonin.

Du spikar genom att registrera din avhandling i Högskolan Dalarnas DiVA. Du anger uppgifter om avhandlingen och tid och plats för disputationen. Gör detta senast två arbetsdagar innan första inlämningsdatumet enligt din tidsplan. Om du så önskar kan Biblioteket registrera avhandlingen åt dig.

Rekommenderad längd på abstract är 350 ord. Max antal ord är 450.

Ett spikblad skapas utifrån din registrering i DiVA. Vid första inlämningsdatumet enligt din tidsplan skickar Biblioteket spikbladet till Avhandlingsproduktion, Uppsala UB så att det inkluderas i tryckt version av avhandlingen.

När slutversionen av din monografi/ramberättelse är klar, samma version som går till tryck, ska den laddas upp i DiVA. Detta görs av Biblioteket.

Biblioteket granskar och godkänner den elektroniska spikningen.

Senast på spikningsdatumet publiceras monografin/ramberättelsen samt abstract och uppgifter om din disputation i DiVA och på Högskolan Dalarnas webbplats.

Leverans tryckt avhandling

Din avhandling levereras till Högskolan Dalarna, Biblioteket i Falun, Att: Richard Borg, Högskolegatan 12, 791 31 Falun. Biblioteket i Falun kontaktar dig när leveransen kommit fram.

Biblioteket behåller två exemplar av din tryckta avhandling. Biblioteket ser även till att Arkivet får ett exemplar.

Senast granskad: