ORCID - Open Researcher & Contributor ID

ORCID är ett internationellt och unikt ID för forskare. Forskare vid Högskolan uppmanas att skaffa ORCID. ORCID är till för att på ett säkert vis koppla forskaren till sina vetenskapliga publikationer.

Vad är ORCID?

 • ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är ett internationellt och unikt ID för forskare.
 • Forskare vid Högskolan Dalarna uppmanas att skaffa ORCID.
 • ORCID är kostnadsfritt för den enskilde forskaren.
 • Vetenskapsrådets ansöknings- och ärendehanteringssystem Prisma kräver ORCID.
 • ORCID används både vid ansökningar och vid publicering i såväl Sverige som utomlands. Många tidskrifter och forskningsfinansiärer använder ORCID.
 • ORCID är till för att på ett säkert vis koppla forskaren till sina vetenskapliga publikationer.
 • ORCID följer med forskaren genom hela karriären oavsett namnform, namnbyte, nytt lärosäte, nytt forskningsområde, flytt till annat land, osv.
 • Vid registrering av publikationer i DiVA kan ORCID anges.

Hur skaffar jag ett ORCID?

Gör så här för att skaffa ditt ORCID:

 1. Gå till ORCID för att registrera dig.
 2. Fyll i ditt namn, e-postadress vid Högskolan Dalarna och välj ett lösenord. Godkänn avtalet och klicka på Register.
 3. Ditt ORCID består av 16 siffror och presenteras ofta som en länk. Exempelvis så här: http://orcid.org/0000-0001-9669-0891
 4. Under Employment ange Högskolan Dalarna.

Börja använda ditt ORCID när du skickar in artiklar till tidskrifter och vid ansökningar till forskningsfinansiärer.

Registrera ORCID

ORCID och befintliga publikationer i DiVA

Vill du ha hjälp med att lägga till ditt ORCID på dina befintliga publikationer i DiVA? I så fall skicka ditt ORCID (16 siffror) till biblioteket.

ORCID och nya publikationer i DiVA

Ange ditt ORCID i avsett fält vid registrering av en publikation.

Senast granskad:
Senast granskad: