Open Access

Open Access, öppen tillgång, innebär att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga på internet. EU, regeringen och flera viktiga forskningsfinansiärer kräver att resultaten publiceras öppet tillgängliga. Högskolan rekommenderar att du som doktorand och forskare publicerar dig Open Access.

Vad är Open Access?

Open Access, öppen tillgång, innebär att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga på internet.

Grundtanken är att offentligt finansierad forskning ska alla kunna ta del av. Man menar att forskningsresultat ska kunna spridas och komma samhället till godo.

Open Access-krav ställs på nationell som internationell nivå på forskare, lärosäten och myndigheter. EU, regeringen och flera viktiga forskningsfinansiärer kräver att resultaten publiceras öppet tillgängliga.

Högskolan Dalarna rekommenderar att du som doktorand och forskare publicerar dig Open Access.

Mer information om Open Access i Sverige och i EU finns via Kungliga biblioteket.

Högskolans styrdokument - Regler för Open Access och publicering i DiVA (2018)

Kungliga biblioteket - Öppen tillgång 

Hur gör man för att publicera Open Access?

Man brukar tala om tre olika vägar för Open Access-publicering:

 • Gyllene Open Access
 • Hybrid Open Access
 • Grön Open Access – Parallellpublicera i DiVA

Gyllene Open Access

Gyllene Open Access avser att man publicerar sig i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. De har kollegial granskning (peer-review) precis som traditionella vetenskapliga tidskrifter. De finansieras dock inte genom prenumerationer. Vissa Open Access-tidskrifter tar ut en publiceringsavgift. Andra gör det inte.

Open Access-tidskrifter kan du finna i förteckningen Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Hybrid Open Access

I en hybridtidskrift kan du som författare göra den enskilda artikeln fritt tillgänglig genom att betala en publiceringsavgift.

Hybrid Open Access erbjuds av många traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter. Det innebär att förlaget tar betalt både för prenumeration och för publiceringsavgift.

Grön Open Access/Parallellpublicera i DiVA

Grön Open Access, även känt som att parallellpublicera, innebär att en artikel som publicerats i en traditionell prenumerationsbaserad vetenskaplig tidskrift även görs fritt tillgänglig i ett öppet elektroniskt arkiv. Som till exempel DiVA.

Parallellpublicera i DiVA

Som doktorand och forskare ska du registrera dina publikationer i DiVA. Högskolan rekommenderar att du även publicerar dem i fulltext Open Access i DiVA - så länge upphovsrätt och ditt avtal med förlaget tillåter det.

Vilka rättigheter har du som författare?

Din rätt som författare att förfoga över din artikel bestäms av publiceringsavtalet med förlaget. Du har traditionellt sett upphovsrätten till din text från början, men när den ges ut på förlag överlåts upphovsrätten vanligen till förlaget. Det innebär att förlaget ofta avgör hur publikationen får användas och göras tillgänglig.

Vanliga villkor kring Open Access-publicering som följd av avtalet med förlaget:

 • Författarversion eller förlagsversion
 • Embargo, d.v.s. parallellpublicering efter en viss tid, ofta 6-12 månader
 • Referens och länk till originalpublikationen

För att reda på vad som gäller för just din artikel kan du söka upp din tidskrift i databasen Sherpa/Romeo. Där finns information om gällande policy för många vetenskapliga tidskrifter och förlag.

Om inte tidskriften/förlaget finns med, gå till tidskriftens egen sida med information om copyright och villkor för parallellpublicering ("self-archiving").

Du är välkommen att vända dig till biblioteket så kontrollerar vi tidskriftens villkor och policy för Open Access-publicering.

Sherpa/Romeo - Policy för vetenskapliga tidskrifter och förlag

Publicera en bok Open Access?

Än så länge är det främst tidskrifter som erbjuder publicering Open Access. Men förlag som publicerar böcker Open Access börjar dyka upp. Två exempel är Ubiquity Press i London och Stockholm University Press.

Ubiquity Press

Stockholm University Press

Vilka forskningsfinansiärer har Open Access-krav?

Här är några viktiga forskningsfinansiärer med Open Access-krav:

 • KK-stiftelsen
 • Vetenskapsrådet
 • Forte
 • Formas
 • EU Horisont Europa
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • Östersjöstiftelsen
 • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 • National Institutes of Health NIH

Fler forskningsfinansiärer med Open Access-krav hittar du i databasen Sherpa Juliet.

Sherpa Juliet

Publiceringsavtal med öppen tillgång

Som doktorand eller forskare vid Högskolan Dalarna har du möjlighet att kostnadsfritt publicera Open Access i tusentals tidskrifter.

Biblioteket står för publiceringsavgiften (APC).

Högskolan Dalarna deltar i de avtal som Bibsam vid Kungliga biblioteket har ingått med förlag. Avtalen är en modell som kombinerar prenumerations- och publiceringsavgifter.

Som författare behåller du upphovsrätten till ditt arbete och artiklar kan återanvändas fritt med en Creative Commons-licens.

Syftet med avtalen är att påskynda övergången till Open Access - att vetenskapliga resultat görs öppet tillgängliga på internet.

Vilka förlag ingår i avtalen?

 • BMJ
 • Brill
 • Cambridge Core (Journals)
 • De Gruyter
 • Elsevier
 • Emerald
 • Frontiers
 • Hindawi
 • MDPI (20% rabatt på publiceringsavgiften)
 • MJS Publishing
 • Oxford Journals
 • PLOS
 • SAGE
 • Springer Compact
 • Springer Nature Fully OA
 • Taylor & Francis
 • Wiley 

Information om respektive avtal finns via Kungliga biblioteket.

Kungliga biblioteket - Publiceringsavtal med öppen tillgång

Vad behöver jag som författare (corresponding author) göra?

 • "Corresponding author”, alltså huvudansvarig författare, måste vara affilierad till Högskolan Dalarna
 • Ange din affiliering till Högskolan Dalarna när du skickar in din artikel
 • Använd din e-postadress som slutar på ”du.se”

När din artikel har accepterats för publicering kommer Biblioteket att få ett meddelande.

Biblioteket verifierar att du är affilierad till Högskolan Dalarna.

Sedan publiceras artikeln Open Access.

Parallellpublicera i DiVA

För att än mer sprida din artikel och öka dess synlighet parallellpublicera den gärna i DiVA. Avtalen tillåter att förlagsversionen av artikeln omgående laddas upp och publiceras i DiVA.

Bidrag för Open Access-publicering

Intern process och kriterier för ansökningar om internt bidrag för publiceringsavgift (APC) vid vetenskaplig Open Access-publicering

Högskolan Dalarna uppmuntrar till vetenskaplig Open Access-publicering. Vid sådan publicering tar vissa tidskrifter ut en publiceringsavgift (Article Processing Charge, APC).

Många externa forskningsfinansiärer kräver Open Access-publicering. En del forskningsfinansiärer ersätter publiceringskostnaden, medan andra hänvisar till de publiceringsavtal som universitet och högskolor är med i.

Om en tidskrift inte omfattas av de publiceringsavtal som Högskolan Dalarna är med i, ska du som forskare eller doktorand i första hand ansöka om externa bidrag för publiceringsavgift. I andra hand kan du ansöka om internt bidrag för publiceringsavgift hos biblioteket.

Krav och kriterier för ansökan om internt bidrag

 • Du ska vara anställd vid Högskolan Dalarna eller antagen som doktorand.
 • Du ska vara angiven som ”corresponding author” för artikeln.
 • Din affiliering till Dalarna University/Högskolan Dalarna måste framgå i artikeln.
 • När du som forskare ansöker om externa medel hos forskningsfinansiär ska medel för publiceringsavgift alltid inkluderas - om detta är en godkänd kostnad hos finansiären.

När kan och hur gör jag för att ansöka om internt bidrag för publiceringsavgift?

Läs nedanstående information noggrant och fyll därefter i formuläret Ansökan om bidrag för Open Access-publicering.

Biblioteket kontaktar din proprefekt för att få din ansökan godkänd för vidare hantering. Ansökan handläggs därefter av biblioteket. Det formella beslutet fattas av bibliotekschefen. Beslut meddelas av biblioteket direkt till dig som sökande med kopia till din proprefekt.

 • Maximalt bidrag är 30 000 kr per artikel.
 • Bidrag fördelas enligt principen först till kvarn.
 • När artikeln är publicerad ska du registrera och publicera den i DiVA.

Ansökan om bidrag för Open Access-publicering

Tveksamma förlag och oseriösa Open Access-tidskrifter

Det finns tveksamma förlag och oseriösa Open Access-tidskrifter. Så kallade predatory publishers/journals. I utbyte mot publiceringsavgiften (APC) blir du erbjuden en mycket snabb publicering i vad som sägs vara en vetenskaplig tidskrift med peer review. Dessa förlag utnyttjar forskningsvärlden för sin egen vinst och försummar den vetenskapliga kvaliteten.

Du är välkommen att vända dig till biblioteket så utför vi en granskning av tidskriften.

Nedan är exempel på sådant du kan kontrollera innan du skickar in en artikel till en tidskrift du inte känner till:

 • Är tidigare publicerade artiklar författade av ansedda författare och/eller ansedda institutioner inom forskningsämnet?
 • Finns tillräcklig information om förlaget? Vem står bakom?
 • Vilka sitter i redaktionen?
 • Finns tillräcklig kontaktinformation?
 • Hur går deras peer review till?
 • Är villkoren i publiceringslicensen rimliga? Vad händer med upphovsrätten?
 • Är uppgifter på tidskriftens sida trovärdiga?


Think Check Submit är en webbguide som hjälper dig som forskare att bedöma en tidskrift eller ett förlag.

En guide och stöd för att bedöma Open Access-tidskrifter är ”Open Access och tveksamma förlag” av Pieta Eklund, Högskolan i Borås.

Cabells Predatory Reports är en förteckning över icke vetenskapliga tidskrifter och förlag.

Think Check Submit

”Open Access och tveksamma förlag” av Pieta Eklund, Högskolan i Borås

Cabells Predatory Reports

Senast granskad: