Stöd att välja lämpliga digitala verktyg

Administrera och dokumentera

Här hittar du digitala verktyg för din administration och dokumentation kring undervisning, din tjänst och ditt dagliga arbete.

Använda Internet

Edge

När du ska söka och läsa information på internet.

Chrome

När du ska söka och läsa information på internet.

Safari

När du ska söka och läsa information på internet.

Firefox

När du ska söka och läsa information på internet.

Administrera och dokumentera (generella verktyg)

Word (Microsoft 365)

När du ska skapa text och dokument.

Outlook (Microsoft 365)

När du ska hantera e-post, kalendrar, uppgifter och kontakter.

Teams (Microsoft 365)

När du ska skicka meddelanden, dela och lagra gemensamma filer, samt delta i digitala möten.

OneNote (Microsoft 365)

När du ska skapa och lagra gemensam dokumentation.

Excel (Microsoft 365)

När du ska göra kalkyler och hantera enklare data.

ToDo (Microsoft 365)

När du ska skapa och hantera att-göra listor.

Adobe Acrobat

När du ska skapa, läsa och redigera pdf-dokument.

Administrera och dokumentera (utbildning)

Learn

När du ska strukturera och bygga upp kursrum och programrum för att delge digitalt utbildningsmaterial, kommunicera, dokumentera och återkoppla.  

LADOK

När du ska dokumentera och få information om studentregistrering och studieresultat.

Open Courses Catalogue (OER) 

När du ska skapa och erbjuda kurser i formatet OER (Open Educational Resources) och publicera information om öppna kurser (open.du.se).

open.du.se

Administrera (högskolespecifika verktyg)

Primula

När du ska hantera ledigheter, tjänsteresor, lön och övriga ärenden kring din anställning.

CMG (telefon.du.se)

När du ska hänvisa din telefon och söka upp personal.

eduVPN Client

När du ska fjärruppkoppla dig till högskolans server.

Retendo

När du ska planera och redovisa din tjänstgöring.

Planera

Här hittar du digitala verktyg som stöd i ditt planeringsarbete med att skapa kursrum, boka lokaler och öka tillgängligheten. Du hittar även kursplaner på webben (KPW) och litteraturlistor på webben (LPW).

Learn

När du ska strukturera och bygga upp kursrum och programrum för att delge digitalt utbildningsmaterial, kommunicera, dokumentera och återkoppla.  

TimeEdit

När du ska boka lokaler och se bokningar av lokaler.

Learn – Ally

När du ska analysera och öka tillgängligheten i lärplattformen Learn.

KPW (Kursplan på webb)

När du ska skriva, processa och publicera kursplaner.

LPW (Litteratur på webb)

När du ska skriva, processa och publicera litteraturlistor.

Producera och förmedla material

Här hittar du digitala verktyg för att producera och förmedla material genom att t ex spela in ljud och rörlig bild, skapa presentationer och uppgifter. Du hittar även system för referenshantering.

Learn – Publicera innehåll

När du ska publicera material i kurs- och programrum.

Zoom – Inspelningsfunktionen

När du ska spela in ljud, bild och video.

Word (Microsoft 365)

När du ska skapa text och dokument.

Powerpoint (Microsoft 365)

När du ska skapa och presentera bildspel.

PLAY

När du ska lagra och publicera media.

DIVA

När du ska publicera och söka efter högskolans avhandlingar, uppsatser och rapporter.

Endnote

När du ska hantera referenser.

Kommunicera och föra dialog

Här hittar du digitala verktyg för att kommunicera och ha dialog digitalt. Du hittar även verktyg för att använda e-post, ha digitala möten och skicka meddelanden.

Zoom – Digitala möten

När du ska boka eller delta i digitala möten med möjlighet att dela material, chatta och dela in i grupper.

Outlook (Microsoft 365)

När du ska hantera e-post, kalender, uppgifter och kontakter.

office.du.se

Teams (Microsoft 365)

När du ska skicka meddelanden, dela och lagra gemensamma filer, samt delta i digitala möten.

Agent

När du ska ringa och ta emot samtal genom växeln.

Aktivera och samskapa

Här hittar du digitala verktyg för att aktivera och gemensamt skapa kunskap och dokumentation.

Padlet

När du ska samskapa och dokumentera på en gemensam digital anslagstavla.

Zoom – Whiteboard

När du eller deltagarna ska skriva på en digital tavla under möten i Zoom.

Wooclap

När du ska aktivera deltagare genom att ställa frågor och presentera svar.

OneNote (Microsoft 365)

När du ska skapa och lagra gemensam dokumentation.

PLAY – Interaktiva filmer

När du vill göra interaktiva filmer.

Examinera och testa kunskap

Här hittar du digitala verktyg för att examinera och testa kunskap, samt kontrollera akademisk integritet.

Learn – Inlämningsuppgift

När du ska skapa en inlämningsuppgift för bedömning.

Ouriginal (Urkund)

När du ska kontrollera akademisk integritet.

Learn – Testverktyget

När du ska skapa frågor av olika slag för att testa kunskap.

Utvärdera

Här hittar du digitala verktyg som stöd för utvärderingar inklusive kursvärdering och kursanalys.

Learn – Kursvärdering

När du ska konstruera och publicera enkäter.

Sunet Survey

När du ska konstruera och publicera enkäter.

Learn – Ally

När du ska analysera och öka tillgängligheten i lärplattformen Learn.

Forms (Microsoft 365)

När du ska konstruera och publicera enkäter.

Utföra ämnesspecifika uppgifter

Här hittar du specifika digitala verktyg som vänder sig till olika ämnesområden såsom statistik- och ritningsprogram.

SPSS

När du ska göra statistiska beräkningar samt visa bilder, grafik och diagram.

CAD

När du ska skapa tekniska ritningar för användning inom konstruktion, arkitektur, datorspel och film.

Matlab

När du ska göra matematiska och tekniska beräkningar samt visa bilder, grafik och diagram.

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: