Beställning av mobilabonnemang och telefon

Här beställer du som chef mobilabonnemang och telefon åt dina medarbetare.

Helpdesk Falun köper in mobiltelefoner till hela organisationen. För att göra en beställning, fyll i rekvisitionsformuläret.

* Mobiltelefonmodell annat än de två rekommenderade beställs efter överenskommelse med chef och helpdesk.

Senast granskad:
Senast granskad: