Utbildning inom GDPR

Tips på digitala utbildningar och lärosätets pågående utbildningstillfällen inom GDPR.

Utbildningstillfällen

 • Fördjupad utbildning om GDPR för forskare och studenter på avancerad nivå
  Datum: 4 oktober 2023, klockan 09:00 - 10:00
  Plats: Digitalt via Zoom
  Utbildningens innehåll och länk till Zoom

 • Course in the GDPR (General Data Protection Regulation) for Researchers and Students
  Datum: 11 oktober 2023, klockan 09:00 - 10:00
  Engelsk version med sammanfattning av det viktigaste från främst tillfälle 1 och 3
  Plats: Digitalt via Zoom
  Utbildningens innehåll och länk till Zoom

Hade du inte möjlighet att delta vid utbildningstillfället? Under en begränsad tid på två veckor kommer en videoinspelning av utbildningen att finnas tillgänglig här.

Digitala utbildningar

Senast granskad:
Senast granskad: