Flytt från Campus Borlänge

Högskolan har fått flytta ut ur delar av nuvarande Campus Borlänge, detta innan nya Campus Borlänge är färdigt. Från höstterminen 2023 är en paviljong (Hus P) iordningställt för att komplettera lärosalarna och huvuddelen av kontorsarbetsplatserna återfinns i en annan byggnad på området – hus 26.

Bakgrund

Högskolans nya campus i Borlänge står klart till sommaren 2024. Tidplanen för byggprojektet har uppdaterats under projektets gång, vilket påverkat planerad utflytt från nuvarande campus. Samtidigt har Borlänge kommun genomfört ett skolplanearbete, vilket visat att kommunen behöver tillgång till högskolans lokaler för ombyggnation från och med sommaren 2023. Högskolan behöver flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge innan nya campus i Borlänge är färdigt. 

Högskolan kommer att ha samma tillgång till lärosalar som hittills, men fördelat mellan nuvarande byggnad och Hus P, paviljongen. Huvuddelen av kontorsarbetsplatserna flyttas ut. Reception, café, bibliotek och studentkårens lokaler blir kvar, liksom labblokaler för bygg, material, maskin och energi med flera. 

Tidplan

2023

 • 13 februari: Beslut om flytt till temporära lokaler 
 • Februari: Översyn av högskolans behov av lokaler med utgångspunkt i verksamheten.
  I arbetet deltar prefekter och avdelningschefer med medarbetare i Borlänge. En enkät skickas ut till samtliga avdelningschefer på Campus Borlänge med frågor om var medarbetare arbetar idag, det vill säga hur stor del de är fysiskt på plats. Detta för att se över behovet av tillfälliga kontorsarbetsplatser. Enkäten är även en del av arbetet med lokalisering av sammahållna akademiska miljöer. 
 • Maj: Paviljong för undervisning byggs.
 • Juni: Under 25-26 sker flytt.
 • 28 augusti: Höstterminen 2023 startar 

2024

 • Sommar: Flytt till nya Campus Borlänge.
 • Höstterminen 2024: Studenter välkomnas till nya Campus Borlänge.

Instruktioner inför flytt

En instruktion inför flytten har tagits fram för att underlätta för dig att packa rätt. Medarbetare som berörs behöver inte vara på plats under flyttveckan men ska ha packat och märkt senast veckan innan flytten. Flyttkartonger finns utställda i lokalerna på Campus Borlänge.

Flytten sker under vecka 25 och 26:

 • Vecka 25:
  • Avdelningen DIH inom instutitionen för information och teknik samt Energikompetenscentrum flytar till Hus 26.
 • Vecka 26:
  • Hela institutionen för kultur och samhälle samt avdelningen EBT inom institutionen för information och teknik flyttar till Hus 26.
  • Bibliotekets personal flyttar inom befintlig byggnad.
  • Avdelningen ITE inom institutionen för information och teknik flyttar inom befintlig byggnad.
  • Övriga berörda inom verksamhetsstödet flyttar till Hus 26 respektive inom befintlig byggnad.

Frågor och svar

Frågor och svar uppdateras löpande. Senast uppdaterade 2023-05-23. 

Varför behöver högskolan flytta ur delar av Campus Borlänge?

Borlänge kommun behöver få tillgång till en del av våra nuvarande lokaler för att bygga om dem för sin utbildningsverksamhet. Det innebär att vi behöver flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge innan nya Campus Borlänge är färdigt till temporära lokaler.

Varför kommer denna flytt nu?

Tidplanen för byggprojektet nya Campus Borlänge har uppdaterats under projektets gång, vilket påverkat planerad utflytt från nuvarande campus. Samtidigt har Borlänge kommun genomfört ett skolplanearbete, vilket visat att kommunen behöver tillgång till högskolans lokaler för ombyggnation från och med sommaren 2023.

Vilka lokaler får högskolan behålla fram till att nya Campus Borlänge är klart?

Högskolan kommer ha tillgång till i vissa lärosalar, bibliotek, labbsalar och reception, samt ”svarta lådan”, men kontorsarbetsplatser behöver tömmas. De lärosalar som måste lämnas ersätts med motsvarande sal i paviljongen, Hus P. 

Karta med beskrivning av vilka delar högskolan ska lämna när.
Översikt över högskolans evakueringsplanering. Gröna delar har högskolan full tillgång till det är dags att flytta till nya Campus Borlänge sommaren 2024. Högskolan Dalarna

Vilka temporära lokaler kommer användas?

"Hus 26” på Trafikverkets område imrymmer tillfälliga kontorslokaler. En del av de lokaler som högskolan kommer ha fortsatt tillgång till på campus kommer också användas som kontor. 

Som ersättning för de undervisningslokaler som högskolan behöver lämna, byggs en paviljong med två våningar utanför huvudentrén till Campus Borlänge. Byggnaden sträcker sig sedan längs med Röda vägen mot Komvux. Salarna kommer fullt ut att ersätta de salar som lämnas: Nätverkslabb, datasalar samt lärosalar. 

Kartvy med byggander och vägar utmärkta. Markeringar är gjorda i bilden för att tydliggöra "Hus 26" som ligger nord öst om högskolans huvudentré.
"Hus 26" ligger cirka 300 meter nord öst om högskolans huvudentré. Undervisningspaviljongen kommer stå klar till höstterminen 2023. Högskolan Dalarna

Vilket datum behöver kontoren vara tömda?

Flytt till temporära kontorslokaler sker under vecka 25 och vecka 26. 

Hur kommer flytten att gå till?

Ta del av flyttinstruktion

Du packar själv dina kontorstillhörigheter, men får hjälp att flytta dem till temporärt kontor. 

När du ska flytta till nya lokaler, se till att spara det som du behöver i ditt arbete. Men innan du kastar något, kontrollera att det inte är en allmän handling.

Mer information om allmän handling

Kommer mitt passerkort fungera?

Ditt passerkort och dina nycklar som du använder i lokalerna på Campus Borlänge kommer fungera även i "Hus 26". 

Vad innebär detta för våra studenter?

Vi fortsätter bedriva utbildning från våra campus i Falun och Borlänge. I nuläget ser vi att påverkan på lärmiljön och studiemiljön är liten, vi kommer ha tillgång till flera av våra lärosalar på nuvarande Campus Borlänge. Paviljongen för undervisning utanför entrén till nuvarande campus kommer komplettera de lokaler som finns i byggnaden.

Hur blir det med salar för de cirka 700 tentamen som skrivs årligen?

Det kommer inte att påverka de studenter som skriver tentamen i slutet av vårterminen 2023 eftersom flytten sker därefter. I paviljongen finns flera salar som kan användas för tentamen. 

Om jag inte vill flytta till evakueringskontoret, får jag sitta hemma?

Det är en dialog du har med din närmaste chef.

Kommer entrédörrarna till campus vara öppna som vanligt?

Ja, ordinarie öppettider gäller tills vidare.

Hur kommer laboratoriemiljön att påverkas?  

Viktiga miljöer för högskolan som ”svarta lådan” och specifika labb kommer vi fortsatt ha tillgång till fram till att nya Campus Borlänge är färdigställt.

Finns det risk för buller?

Vid en ombyggnation kan det förekomma buller, men i vilken omfattning går inte att förutsäga redan nu. Ambitionen är så liten påverkan som möjligt på högskolans verksamhet. 

Vad händer med källarplanet? 

Källarplanet kommer att tömmas och källaren kommer att användas för transport av byggmaterial i samband med ombyggnationen. 

Har ser samarbetet med Borlänge kommun ut?

Samarbetet med Borlänge kommun har varit bra under hela processen med vårt nya campus. Vi har en tät dialog med representanter från både Borlänge och vår hyresvärd Hushagen för att lösa den temporära flytten. Borlänge kommun och Hushagen kommer i dialog med högskolan att göra allt de kan för att skapa en så bra situation som möjligt i Borlänge under kommande läsår.

Senast granskad: