Styrdokument

Här finns övergripande information om högskolans styrdokument.

Högskolans verksamhet styrs av nationella styrdokument, så som lagar, förordningar och andra författningar som beslutas av riksdag och regering. Vid vårt lärosäte har vi även interna, lokalt beslutade, styrdokument vilka syftar till att underlätta och effektivisera vår verksamhet, bidra till att vi når våra mål, och säkerställa att gällande krav på att rättssäkerhet uppfylls.

Det ska det vara enkelt att förstå hur vårt lärosäte fungerar och vilka regler som gäller. Våra styrdokument ska därför vara tydliga och uppföljningsbara. Det är också viktigt att du som medarbetare känner till och håller dig uppdaterad om innehållet i, samt följer högskolans styrdokument.  

Interna styrdokument

För att underlätta möjligheten att hitta styrdokument är våra interna styrdokument listade i ett dokumentbibliotek i SharePoint.  

Logga in för att se styrdokumenten. 

Nationella styrdokument

Här finns länkar till de viktigaste nationella lagar, förordningar, regleringsbrev och förteckningar som styr verksamheten vid högskolan.

Högskoleförfattningarna

Regleringsbrev

Övrigt inom högskoleområdet

Högskolan som myndighet och/eller verksamheten generellt

 

Senast granskad: