Styrelse och ledning

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet.

Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen. 

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen ansvarar bland annat för fördelningen av resurser och beslut i strategiska frågor. Styrelsen består av rektor, åtta externa ledamöter som representerar samhälle och näringsliv, tre representanter för lärarkåren och tre representanter för studenterna. De externa ledamöterna och ordförande utses av regeringen, medan verksamhetsföreträdarna utses i kollegiala val.

Högskolestyrelsens sammansättning

Högskolans rektor

 • Martin Norsell

Externa ledamöter

 • Petter Aasen, Universitet i Sørøst-Norge
 • Christina Bellander, konsult (styrelseordförande)
 • Thommy Backner, verkställande direktör, Scandinavia Resort i Sälen AB
 • Mia Eriksson, plats- och produktionschef, SSAB
 • Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare, New Republic AB
 • Marie Granlund, tidigare riksdagsledamot
 • Joakim Malmström, Sveriges riksantikvarie
 • Karin Ringsby, verkställande direktör, Ringsby och partners AB

Verksamhetsföreträdare

 • Renée Flacking
 • Carl Olsmats
 • Thomas Sedelius

Studentrepresentanter

 • Johanna Strickert
 • Anton Bergström
 • Anton Petersson

Aktuell mandatperiod för externa ledamöter och verksamhetsföreträdare är 1 maj 2020–30 april 2023. Studeranderepresentanter väljs årligen för tiden 1 juli–30 juni.

Rektor 

Högskolans rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under styrelsen. Rektor utses av regeringen och är högskolans myndighetschef. 

Rektorsfunktionen

Rektorsfunktionen ansvarar för strategiskt stöd till rektor med fokus på utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsuppföljning.

Funktionen omfattar fyra tjänster:

 • Prorektor: rektors ställföreträdare och är även ordförande i forskningsberedningen.
 • Vicerektor för hållbar utveckling och samverkan: leder och utvecklar arbetet med hållbar utveckling och samverkan med ett högskoleövergripande perspektiv och representerar högskolan gentemot samarbetspartners och andra intressenter.
 • Vicerektor för utbildning: har ansvar för det övergripande strategiska arbetet med högskolans utbildningsutbud och de stödjande och styrande processerna.
 • Högskoledirektör: ansvarar för högskolans verksamhetsstöd och är en del av Högskolan Dalarnas ledning.

Rektorsfunktionens sammansättning

 • Rektor: Martin Norsell
 • Prorektor: Jörgen Elbe
 • Vicerektor för hållbar utveckling och samverkan: Maria Jansdotter Samuelsson
 • Vicerektor för utbildning: Jonas Tosteby
 • Högskoledirektör: Katarina Johansson
Senast granskad:
Senast granskad: