Viktig information om forskningsdatabasen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med den 10 oktober 2023 kommer det inte längre vara möjligt att lägga till eller ändra information i forskningsdatabasen. Den information som redan finns kommer dock vara synlig på webben ett tag framöver.
Person tangentbord bärbar dator bors inomhus
Inom kort är det inte möjligt att lägga till eller ändra information i forskningsdatabasen. Anna Hermansson

Orsaken till det är att verktyget befinner sig på en äldre server, vilket utgör en säkerhetsrisk om vi fortsätter att använda den. Därför kommer den att stängas ner.

Forskningsdatabasen skapades initialt för att samla och presentera data för årsredovisningen. Med tiden har dess syfte ändrats och den används nu främst för att dela med sig av pågående forskning.

Just nu arbetar avdelningar inom verksamhetsstödet för att hitta en tillfällig lösning så att vi fortsatt kan visa upp vår forskning på vår webbplats. Det är dock viktigt att vara medveten om att det kommer att bli ett glapp mellan den 10 oktober fram tills den tillfälliga lösningen är på plats.

Inom ramen för översynen av forskningsprocessen ingår det att identifiera behov och möjliga lösningar för dessa behov. Just nu kan vi inte säga exakt när det arbetet kommer att vara klart.

Sammanfattning

  • Från och med 10 oktober går det inte att lägga till eller ändra information i forskningsdatabasen.
  • Befintlig information kommer vara synlig på webben i cirka två månader efter den 10 oktober.
  • Forskningsdatabasen används främst för att dela pågående forskning.
  • Avdelningar inom stödet arbetar på en temporär lösning.
  • Det kommer finnas en period utan fungerande administrationsverktyg för databasen mellan den 10 oktober och tills den tillfälliga lösningen är på plats.
  • Då forskningsdatabasen inte aktivt förvaltats på länge och ingen tydlig ägare funnits är det inte tekniskt möjligt att flytta verktyget till en nyare servermiljö.
Kontakt
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning och avdelningen för kommunikation
Senast granskad:
Senast granskad: