Hörande för uppdraget som prefekt för ISLL

Rekryteringsprocessen går mot sitt slut. Slutkandidat är Boglárka Straszer som föreslås som prefekt för institutionen för språk, litteratur och lärande, ISLL. Välkommen till hörande 13 december klockan 13.15-14.15.

Boglárka Straszer anställdes 2014 som lektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna och utnämndes 2019 till docent. Hösten 2021 utsågs Boglárka till professor i svenska som andraspråk.

Boglárka har en doktorsexamen i finsk-ugriska språk med inriktning mot flerspråkighet från Uppsala universitet, en magisterexamen i finska och ämneslärarutbildning i finska som andra- och främmande språk, samt en kandidatexamen i litteraturvetenskap från Finland. Hon har även erhållit universitetspedagogisk utbildning och har 25 års lång erfarenhet av pedagogiskt arbete på olika utbildningsnivåer i språk och sociolingvistiska ämnen i två nordiska länder. Hon har även varit modersmålslärare och studiehandledare.

Tidigare har hon som utredare arbetat med invandrarnas utbildningsfrågor vid Utbildningsstyrelsen i Finland och har undervisat vid Helsingfors universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Högskolan i Gävle. Hon har blivit utbildad som pedagogiskt sakkunnig för att bedöma pedagogisk skicklighet i tjänstetillsättningsärenden.

Läs mer om Boglárka Straszer

Hörande för uppdraget

  • Datum: 13 december klockan 13.15
  • Plats: Campus Falun, E153 (Fö3) och online via Zoom

Hörandet är en del i processen för att säkerställa rekryteringens kvalitet. Deltagare har i hörandet möjlighet att belysa styrkor och eventuella frågetecken innan slutkandidaten föreslås till MBL och rektor beslutar om anställning.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: