Vad vill du veta om nya Campus Borlänge?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu planeras det för kommande fikaforum om nya Campus Borlänge och du har möjlighet att tycka till om vilka teman, områden eller frågor som du vill veta mer om under forumet. Fikaforum är en digital återkommande aktivitet dit alla medarbetare är välkomna.
Vy över byggnad som håller på att byggas. Utanför bygganden står ett staket med olika budskap på.
Vy från byggarbetsplatsen den 1 mars där fönster börjar komma på plats bland annat. Peter Efverström

Fikaforum om nya Campus Borlänge är en aktivitet för högskolans medarbetare, därför önskar projektgruppen för nya campus att få veta vad man egentligen vill veta om bygget som pågår och det campus som skapas. Idéen är att utifrån de önskemål och idéer som kommer in kommer varje fikaforum ha olika teman. Självklart finns också möjlighet att ställa allmänna frågor vid respektive tillfälle. 

Du har fram till 1 april 2023 på dig att lämna dina idéer. Självklart är du även efter det välkommen med tankar och idéer kontakta då någon i projektgruppen.

Observera att du inte är anonym om du är inloggad och fyller i formuläret.

Jag godkänner att Högskolan Dalarna får spara och behandla de personuppgifter jag anger i detta formulär för att kunna hantera mitt ärende. Jag kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Ta del av eller återkalla dina registrerade uppgifter genom att kontakta dataskyddsombudet via dataskydd@du.se. På Högskolan Dalarnas webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.


Datum för kommande fikaforum: 

Senast granskad:
Senast granskad: