Vad är det bästa med att jobba på högskolan?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Att vara en attraktiv arbetsplats är avgörande för att kunna attrahera, rekrytera och behålla den personal som verksamheten behöver. Just nu arbetar vi med att vässa vår kommunikation mot framtida medarbetare. Här behövs din hjälp!
Två glada medarbetare i biblioteket
Högskolan har cirka 800 medarbetare som alla på olika sätt bidrar till högskolans utveckling. Per Eriksson

Inom ramen för arbetet med arbetsgivarvarumärket som leds av avdelningen för HR behöver nu medarbetarnas tankar och åsikter om högskolan som arbetsgivare samlas in.
– Det är viktigt att det som kommuniceras är ärligt och överensstämmer med vår vardag som medarbetare – vi ska skapa rätt förväntningar, säger Maria Rappfors, HR-specialist. Nu vill vi veta vad medarbetarna tycker och tänker är det bästa med Högskolan Dalarna som arbetsgivare. 

Svaren kommer användas som underlag i det fortsatta arbetet att tydliggöra vad högskolan erbjuder som arbetsgivare. Även om du inte är annonym vid svarstillfället kommer svaren att avpersonifieras.    

Jag godkänner att Högskolan Dalarna får spara och behandla de personuppgifter jag anger i detta formulär för att kunna hantera mitt ärende. Jag kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Ta del av eller återkalla dina registrerade uppgifter genom att kontakta dataskyddsombudet via dataskydd@du.se. På Högskolan Dalarnas webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: