Utbildning om den statliga värdegrunden för samtliga medarbetare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

In English below

Obligatorisk, webbaserad utbildning både på svenska och engelska genomförs från och med nu fram till 31 december 2021. Utbildningen är särskilt utformad utifrån ett lärosätes perspektiv för att ge dig som anställd på högskolan kunskap om den statliga värdegrunden och hur den påverkar vårt arbete.

Varför är värdegrunden viktig för mig som anställd på högskolan?

Att vara anställd på Högskolan Dalarna innebär också att du är statsanställd. Det betyder ett särskilt ansvar gentemot medborgarna och att det finns vissa lagar och förordningar som påverkar din vardag. Målet är både öka kännedomen om den statliga värdegrunden, samt att den tillsammans med vår värdegrund ska kunna utgöra ett faktiskt stöd i för beslut och handlingar i vår vardag.

Obligatorisk, webbaserad utbildning ska genomföras från och med nu fram till 31 december 2021.

För att ge högskolans anställda, såväl medarbetare som chefer, kunskap och den statliga värdegrunden och hur den påverkar har vi tagit in webbutbildning som är utformad för att särskilt beskriva värdegrunden i vår kontext som lärosäte. Utbildningen har utvecklats i samarbete mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Praktiskt genomförande

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare, oavsett roll. Utbildningen är webbaserad och den tar cirka 35 till 45 minuter att genomföra den och ta del av information och interaktiva övningar. Utbildningen finns på både svenska och engelska.

Hur hänger den statliga värdegrunden ihop med högskolans vision och värdegrund?

Det finns ett material som visualiserar hur våra värdeord kan sättas i sammanhang med värdegrunden i staten.

In English

Training for All Staff: Central Government Basic Values

Why are the basic values important for me as an employee of Dalarna University?

Being employed at Dalarna University means that you are also a government employee. That means that you have a special responsibility towards fellow citizens, and also that there are several laws and ordinances that affect your everyday work. The aim of the training is to increase awareness of the basic values of central government and together with our core values, to provide support for work-related decisions and actions.

How do the value systems relate to DU’s vision and core values?

Here you can find information that demonstrates how our core values relate to the central government basic values.

The obligatory online training is available from now until December 31, 2021

To educate all employees (managers included) at Dalarna University about the central government basic values and their impact, we have developed online training that is designed to describe the basic values specifically for us as a higher education institution. The training we have chosen has been developed collaboratively by Gothenburg University, Lund University and Uppsala University.

Practical information

The training is for all staff regardless of role. This net-based training consists of information texts and interactive exercises and takes about 35-45 minutes to complete. You can complete the training in either Swedish or English.

 

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: