Textgenererande chattrobot med artificiell intelligens innebär nya möjligheter och utmaningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Välkommen att delta på ett högaktuellt seminarium om hur ny teknik kan användas av både studenter och undervisande personal. Det handlar om ChatGPT, den nya generationens textgenererande chattrobot med artificiell intelligens, som rönt stor internationell uppmärksamhet.

Seminarium 2 februari

Den 2 februari klockan 15.00–17.00 finns möjlighet att delta på ett seminarium som belyser vikten av att vara medveten om de utmaningar som ChatGPT med AI kan medföra, och att det på sikt behövs riktlinjer och processer på plats för att hantera dessa på ett rättvist och rättssäkert sätt.

Vid seminariet får du en genomgång av vad den nya tekniken innebär och hur den kan användas. Du får delta i diskussioner hur denna chattrobot kan påverka lärosätets arbete, både på ett konstruktivt sätt, och att den potentiellt skulle kunna påverka arbetet med att rättssäkra examinationer.

Du kan delta på seminariet på Campus Falun, sal F134 eller digitalt via Zoom https://du-se.zoom.us/j/66127506588 och är öppet för både medarbetare och externa deltagare som är intresserade av ämnet. 

Seminariet inleds av Jonas Tosteby, vicerektor utbildning.

Medverkande:

  • Madeleine Michaëlsson, prefekt, Institutionen för lärarutbildning. Madeleine har erfarenhet av ChatGPT i olika scenarios. Hon går igenom exempel och resultat från olika undervisningssituationer samt belyser allt från risker, kostnader till integritets- och säkerhetsaspekter.

  • Anders Rask och Karl Sohlgren från avdelningen för stöd i utbildning och forskning som båda fokuserar på digital tillgänglighet, AV-teknik och lärmiljöutveckling.

  • Sverker Johansson, fysiker och lingvist från avdelningen för stöd till ledning och styrning. Han har skapat flera miljoner automatskapade artiklar på Wikipedia och har med sin bot, Lsjbot, skapat över en miljon artiklar om växt- och djurarter som dessutom lagts upp på flera olika språkversioner.

Vad är ChatGPT med AI?

Chattrobotar har funnits länge, men det är först nu de blivit så vassa att de kan generera naturliga texter både på engelska och svenska. ChatGPT är en helt ny generations chattverktyg som skulle kunna hjälpa till med att generera frågor till examinationer, eller hjälpa studenter att förbereda sig inför examinationer genom feedback och stöd.

På samma sätt kan den också användas för att gradera examinationer, genom att analysera studenternas svar och ge dem betyg baserat på hur väl de har besvarat frågor. På längre sikt skulle den kunna underlätta arbetet för både lärare och examinatorer genom att automatisera en del av processen att skapa prov.

Kontakt
Vicerektor Utbildning
Senast granskad:
Senast granskad: