Temporära kontorsarbetsplatser inför flytt till nya Campus Borlänge / Temporary offices ahead of the move to the new Campus Borlänge

Informationen kan vara inaktuell

Arbetet med flytten pågår löpande vilket gör att förutsättningarna snabbt kan förändras. Detta innebär att informationen i nyheten kan vara inaktuell. För aktuell information se informationssidan om flytten. 
Flytt från Campus Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan behöver flytta ur delar av nuvarande Campus Borlänge innan nya campus i Borlänge är färdigt. Högskolan kommer ha tillgång till i stort sett alla lärosalar, men samtliga kontorsarbetsplatser behöver tömmas. Flytt sker efter vårterminens slut i juni 2023.
Högskolan Dalarna byggnad på Campus Borlänge omgiven av grönska
De delar av Campus Borlänge som högskolan flyttar ur är främst kontorsarbetsplatser. Per Eriksson

Högskolans nya campus i Borlänge står klart till sommaren 2024. Tidplanen för byggprojektet har uppdaterats under projektets gång, vilket påverkat planerad utflytt från nuvarande campus. Samtidigt har Borlänge kommun genomfört ett skolplanearbete, vilket visat att kommunen behöver tillgång till högskolans lokaler för ombyggnation från och med sommaren 2023.

– Beslutet om att högskolan flyttar ut ur delar av campus har tagits utifrån dialog med Borlänge kommun kring möjligheter och konsekvenser som flytten innebär för högskolans verksamhet, säger Katarina Johansson, högskoledirektör.

Högskolan har som det ser ut i nuläget fortsatt tillgång till merparten av lärosalarna och fortsatt tillgång till bibliotek, labbsalar och reception, samt ”svarta lådan”. Högskolans främsta prioritet är att säkerställa att kvaliteten i undervisningen inte påverkas.

Nu görs en översyn av högskolans behov av lokaler med utgångspunkt i verksamheten. Parallellt med detta ser högskolans hyresvärd Hushagen över vilka alternativa lokaler som finns i närområdet intill nuvarande campus som är lämpliga.

– För våra medarbetare innebär det en temporär flytt, men vi får komma ihåg att det är bara för ett år, flytta skulle vi gjort oavsett. Vi ska ha en fortsatt god arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter. Vi ser sedan fram emot att flytta permanent till nya Campus Borlänge sommaren 2024, säger Katarina Johanson.

Mer information om vad beslutet innebär och praktisk information kommuniceras så snart det finns att tillgå.

Informationsträff om den temporära flytten

  • Tid: Torsdag 16 februari kl 16.00-17.00
  • Plats: Clas Ohlsson-salen, Tenoren samt digitalt via Zoom
Senast granskad:
Senast granskad: