Ta del av utbildning om digital tillgänglighet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En serie NanoLearning-lektioner ska öka kunskapen om vad digital tillgänglighet är och hur du som medarbetare på högskolan har ett ansvar för att alla oavsett förmåga kan ta till sig den information som produceras i allt från dokument till kursrum.

Sedan lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft 23 september 2020 har högskolan arbetat aktivt för att leva upp till kraven i lagen. Alla som jobbar på en myndighet behöver förstå vad digital tillgänglighet handlar om och alla i organisationen berörs av lagen mer eller mindre. Att högskolan lever upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är varje medarbetares ansvar. Det innebär att du som enskild medarbetare ser till att ditt eget material är tillgänglighetsanpassat. Som pedagog behöver exempelvis du tänka på att Word- och PDF-dokument är tillgänglighetsanpassade och att kursrummet i Learn, vår lärplattform, har en struktur som är logisk och tillgänglig, även för den som använder sig av exempelvis talsyntes.

Därför finns nu möjlighet att ta del av en digital utbildning om just digital tillgänglighet, en utbildning som varje medarbetare bör ta del av utifrån det ansvar som lagen innebär. Utbildningen är uppdelad i en serie om sju NanoLearning-lektioner där varje del tar cirka 3 minuter att genomföra. Utbildningen pågår i sju veckor. Utbildningen är särskilt utformad för att skapa en större förståelse för vad digital tillgänglighet är.

Så fungerar utbildningen

Varje vecka under perioden vecka 43 till vecka 50 kommer du få ett mejl med länk till veckans utbildningspass . Utbildningen blandar fakta med frågeställningar och tanken är att du även ska diskutera frågor till vad digital tillgänglighet betyder i vardagen med dina kollegor.

Avsändaren av mejlet kommer vara ”NanoLearning" och skickas från adressen course@nanolearning.com. Kursen görs anonymt och det möjlighet att som deltagare gå in och se sina svar i efterhand, via sina länkar.

– Flera myndigheter, framför allt kommuner har genomfört eller planerar att genomföra samma kurs som vi, berättar Maria Bergsten, digital strateg, Kommunikationsavdelningen. Kursen är framtagen för att göra det enkelt att ta del av den – varje vecka får du 3 minuters påminnelse om hur viktigt detta ämne är.  

Stöd i vardagen redan idag

Högskolan har genom lagkravet tagit fram flera olika former av stöd till dig som medarbetare. Alltifrån Malva som gör att vi har enhetliga och tillgänglighetanpassade mallar direkt i Word och PowerPoint men också tillgänglighetsverktyget Ally:

Senast granskad:
Senast granskad: