Ta del av nya utlysningar och deltagares erfarenheter av finansiering från KK-stiftelsen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Idag presenterade KK-stiftelsen sin höstlansering av utlysningar inom sex program, informerade om kommande nyheter och gav tips om hur du bäst lyfter fram styrkorna i en projektansökan. Flera företag delade också med sig av sina samverkanserfarenheter.
Nu finns hela sändningen på webben!

KK-stiftelsens lansering av höstutlysningar 2022

Varje år utlyser Stiftelsen för kunskaps-och kompetensutvecking sina utlysningar i mars och september.

Vid årets höstlansering utlystes sex program: 

- Forskningsprogrammen: HÖG, Synergi och Forskningsprofiler

- Utbildningsprogrammen: Avans, NU och Expertkompetens

 

Under dagen presenterades också hur stiftelsens program används som byggstenar för utveckling av starka forsknings- och utbildningsmiljöer. Flera högskolor, universitet och företag delade också med sig av gjorda erfarenheter inom ramen för projektsamarbeten, med finansiering från KK-stiftelsen.   

 

Även ett panelsamtal om kompetensförsörjning genomfördes med: 

  • Peter Larsson, regeringens samordnare för frågor om samhällsomställning vid de stora företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten,
  • Helena Jerregård, vicerektor samverkan, Mälardalens universitet,
  • Nils-Gunnar Vågstedt, Head of Research & Innovation, Scania och
  • Mattias Jarl, programansvarig på KK-stiftelsen. 

Samtalsledare: Eva Schelin, KK-stiftelsens vd 

 

Ta del av de nya utlysningarna och webbsändningen:  

Länkar till de olika utlysta programmen och webbsändningen finns på KK-stiftelsens webbplats. 

 

Att tänka på: 

Vid Högskolan Dalarna ska alla ansökningar om extern forskningsfinansiering genomgå en kvalitetssäkringsprocess. Ansökningar till KK-stiftelsen - som kräver rektors underskrift (finansiärskrav) - ska också anmälas till prefekt i tidigt skede, så att det föreslagna projektet kan lyftas i  Rektors Ledningsråd (RL) - där det avgörs huruvida Högskolan väljer att stå bakom ansökan (åtagande och inriktning).


Mer information om högskolans kvalitetssäkringsprocess finns på det högskolegemensamma forskningsstödets webbsida om extern forskningsfinansiering: Extern forskningsfinansiering

 

Senast granskad:
Senast granskad: