Studieverkstaden erbjuder hjälp och stöd till studenter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studieverkstadens uppdrag är att bidra till att fler studenter med olika bakgrund och förutsättningar klarar av sina studier och når så goda studieresultat som möjligt.

Vi på Studieverkstaden är i dagsläget studenthälsan, biblioteket, språkstödet, studie- och karriärvägledning samt pedagogisk samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Alla högskolans studenter är välkomna till studieverkstaden och alla aktiviteter är kostnadsfria.

Studieverkstaden har tagits fram utifrån kvalitetsuppdraget breddat deltagande som i sin tur har sin grund i diskrimineringsgrunderna (tillgänglighet), högskolelagen (livslångt lärande), högskoleförordningen (akademiskt stöd) och Högskolan Dalarnas strategi att se hela studenten och människan. Studieverkstadens arbete kan göra oss till ett ännu attraktivare lärosäte och utgöra en avgörande faktor för många studenters akademiska framgång. 

– Det är sällan jag hjälper studenter så konkret som i språkstödet och jag upplever att studenterna är lättade och tacksamma när vi avslutar en handledning. Det finns något demokratiskt och inkluderande i att kunna vara en liten del i att möjliggöra studier för de som är längst ifrån akademin. Det är inte bara de studenterna som besöker språkstödet men en majoritet, säger Karolina Pettersson, universitetsadjunkt i svenska.

För programansvarigas del innebär Studieverkstaden en möjlig avlastning. Vi på studieverkstaden ser gärna att samtliga programansvariga känner till oss och informerar sina studenter. Vår förhoppning och önskan är att även lärarna blir vidareambassadörer för Studieverkstaden och våra aktiviteter. Som hjälp har vi tagit fram en PowerPoint-bild som ni gärna får delge studenterna.

– Om lärare känner till vad som finns tillgängligt för studenterna så kan de också tipsa sina studenter om det, säger Maria Möhring, hälsovägledare och kurator.

Mer information om Studieverkstadens aktiviteter

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Kontakt

Lina Mörk och Johan Wernberg
Koordinatorer för Studieverkstaden
Senast granskad:
Senast granskad: