Så pågår arbetet för nationell studentrekrytering

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Att rekrytera studenter till högskolans program och kurser är ett kontinuerligt arbete som delvis intensifieras när antagning är öppen 15 mars-17 april. Men arbetet att attrahera och rekrytera studenter pågår ständigt. Ta del av exempel på vilka insatser som sker under våren.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp kring studentrekryteringen och arbetar för en sammanhållen och trovärdig kampanj i olika kanaler. En del i detta är att vi hämtar hem annonseringsarbetet och säkerställer den röda tråden från första mötet till ansökningen. En annan del är att vi vänder oss in i organisationen – vi behöver arbeta tillsammans i hela organisationen för att marknadsföra våra utbildningar, säger Malin Kull, avdelningen för kommunikation, som är projektledare för årets kampanj.

Huvudfokus i studentrekryteringen för våren 2023 är högskolans utbud och erbjudande som helhet. Utöver det gör högskolan särskilda satsningar på utvalda intresseområden utifrån strategiska ställningstaganden som diskuteras fram i styrgruppen för studentrekrytering. Under våren görs särskilda satsningar för intresseområdena teknik och media.

Exempel på insatser våren 2023:

  • Studentum: Högskolan har startat upp ett samarbete med Studentum, den största privata aktören för att jämföra utbildningar. Det innebär att våra utbildningar nu syns i deras sök, och Högskolan Dalarnas sida på Studentum har fått ett helt annat utseende.
    Högskolan Dalarna på Studentum
  • Annonsering i sociala medier: Under tiden då ansökan är öppen kommer högskolan att ha flera kortare filmannonser med olika budskap och målgrupper kopplat till högskolans utbud och erbjudande.
  • Annonsering av teknikprogram i Google Ads: Det innebär att dessa utbildningar kommer rankas högre i sökträffarna på Google.
  • Magasinet Hit och Dit: Det finns studentreportage i magasinet Hit och Dit, som distribueras på Tåg i Bergslagen, Vasaloppet med mera.
    Magasinet Hit och Dit - Livskvalitet och framtidstro i Dalarna

Läs mer studentrekryteringens målgrupper, budskap och insatser här:

Välkommen på informationsträffar 9 och 13 mars

På den här träffen bjuder vi in alla som vill veta mer om hur vi arbetar högskolan övergripande för att rekrytera studenter och hur kan du bidra i arbetet för att öka högskolans attraktivitet. Dessutom delar från Studentenkäten 2022.

- Att förklara och samla alla insatser vi gör är inte möjligt i en nyhet. Därför bjuder vi in till informationsträffar för att berätta mer om arbetet och för att kunna svara på frågor. Alla är välkomna att anmäla sig, säger Malin Kull 

Träffen genomförs vid två tillfällen digitalt – välj det tillfälle som passar dig bäst.

Anmäl dig här:

Tillfälle 1: 9 mars kl 15.05-16.00

Tillfälle 2: 13 mars kl 15.05-16.00

Hur kan du bidra i studentrekryteringen?

Det här är en vägledning för att marknadsföra en utbildning på Högskolan Dalarna. Nedan finns förslag på insatser som du kan hjälpa till med i studentrekryteringen av en utbildning.

Marknadsför en utbildning

Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad:
Senast granskad: