Rösta i valet till FUN

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rösta på kandidaterna till forskarutbildningsnämnden (FUN) senast den 15 november.

Det är dags att utse tre lärarrepresentanter till forskarutbildningsnämnden (FUN) för den kommande mandatperioden. Röstningen är öppen mellan 8 och 15 november.

Så röstar du

Du röstar på via Vallokalen.

De kan du rösta på

Valberedningen har förslagit kandidater utifrån de sju nomineringar som har kommit in. 

– I vårt förslag har vi tagit hänsyn till vikten av kontinuitet och bredden av kompetens i nämnden. Förslaget ser till att högskolans tre befintliga forskarutbildningar fortsatt blir representerade i FUN och att det också finns en koppling för den planerade forskarutbildningen inom Energisystem i byggd miljö. Förslaget bidrar också till jämn fördelning av kvinnor och män i nämnden, säger Åsa Wedin som är sammankallande för valberedningen.

Valberedningens förslag:

  • Eva Hultin, professor, Institutionen för språk, litteratur och lärande
  • Jörgen Dimenäs, professor, Institutionen för lärarutbildning
  • Hasan Fleyeh, docent, Institutionen för information och teknik.

Samtliga sju kandidater går att rösta på i Vallokalen.

Valresultat

Resultatet i valet presenteras tisdag den 16 november.

Om valet till FUN

Nya lärarrepresentanter till forskarutbildningsnämnden (FUN) 

Så går valet till - frågor och svar 

Kontakt
Nämndkansliansvarig
Senast granskad:
Senast granskad: