Val till forskarutbildningsnämnden (FUN)

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu startar valet av nya lärarrepresentanter till FUN 2021.

Måndag 4 oktober publiceras listor över valbara och röstberättigade. Kontrollera att du finns med på rätt lista. Meddela Pierre Vogel på nämndkansliet om du upptäcker felaktigheter eller har frågor om valet. Valet avgörs i november.

Listor över valbara och röstberättigade hittar du längre ner.

Val av nya lärarrepresentanter  

Forskarutbildningsnämnden (FUN) består av fem docentmeriterade lärarrepresentanter och två ordinarie doktorandrepresentanter. Lärarrepresentanterna är valda på tre år och valet handlar om att välja tre nya lärarrepresentanter.

Högskolans forskarutbildningar fyller en central funktion för att knyta samman forskare med varandra och att utveckla samarbeten. Dessutom fyller de en viktig funktion med att få med pågående forskning i undervisningen i grundutbildningen.

– Genom att ha kunniga ledamöter i nämnden har vi möjlighet att stärka både forskning och utbildning på högskolan. Valet är därför viktigt för hela högskolan, säger Lars Rönnegård, ordförande i forskarutbildningsnämnden.

”Inblick i forskarutbildningar och forskarkulturer”

Ledamöter i FUN behöver ha en övergripande förståelse för vad som är utvecklande för forskarutbildningar med doktorandernas bästa i fokus. Därför behövs ledamöter med lång erfarenhet av doktorandhandledning. Alla docentmeriterade lärare med fast tjänst kan nomineras eller nominera sig själva.

– Det är otroligt givande att vara en del av och att få inblick i de olika forskarutbildningarna och därmed olika forskarkulturer som finns här. Du ska definitivt ställa upp om du är intresserad av hur vi tillsammans utvecklar bra forskarutbildningar och är nyfiken på hur forskarutbildningar med olika vetenskapliga traditioner är organiserade, säger Lars Rönnegård.

Det här innebär ett uppdrag i FUN

Forskarutbildningsnämnden har ansvaret för att utvärdering och granskning av högskolans forskarutbildningar sker kontinuerligt och att högskolegemensamma styrdokument finns på plats. Nämnden har en ordförande och en vice ordförande. Ordförande har 20 procent i sin tjänst för uppdraget medan vice-ordförande har 10 procent och övriga ledamöter 5 procent. Som ledamot behöver du:

  • kunna delta i möten en gång i månaden under terminstid.
  • vara väl inläst och emellanåt behöver du även bereda ärenden till mötena.

Så går valet till

Läs mer om vilka som är valbara och röstberättigade i valet.

Viktiga datum för valet

  • 4 oktober: Listor över valbara och röstberättigade presenteras.
  • 25 oktober–1 november: Period för nomineringar av kandidater.
  • ca 2–7 november: Valberedningens förslag till kandidater presenteras.
  • 8–15 november: Valet genomförs via Vallokalen.
  • 16 november: Valresultatet tillkännages.  
Kontakt
Nämndkansliansvarig
Senast granskad:
Senast granskad: