Riktlinjer vid distansavtal beslutade för teknisk och administrativ personal

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det möjligt att ingå distansavtal, om verksamheten tillåter. Riktlinjerna vid distansarbete för teknisk och administrativ personal kommer som ett första steg att gälla från 1 juni till 6 november 2022.

Riktlinjerna innebär att chefer inom verksamhetsstödet från och med 1 juni kan träffa avtal om distansarbete med sina medarbetare. Dialog om eventuellt distansarbete sker mellan medarbetare och närmsta chef. 

Distansarbete kan uppgå till max 40% per kalendermånad. Det innebär att det kan finnas olika möjligheter för olika medarbetare att arbeta på distans. Det är alltid verksamhetens behov som styr om möjlighet för distansarbete finns och det är varken en rättighet eller en skyldighet att arbeta på distans.

Under hösten kommer avdelningen för HR att bjuda in verksamhetsstödets medarbetare och chefer till dialogmöten kring riktlinjerna.

Svar på frågor om distansarbete och distansavtal

Tillfälliga riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal

Definition distansarbete

Distansarbete definieras som ”ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, regelbundet utförs utanför dessa lokaler”.

Senast granskad:
Senast granskad: