Påminnelse: Uppdatera din mejlsignatur

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny förenklad mall för mejlsignatur finns framtagen och ska användas. En gemensam signatur ger ett enhetligt intryck och stärker bilden av högskolan. Signaturen är till för att ge mottagaren information om avsändarens funktion och kontaktuppgifter.
Johnér Bildbyrå AB / Emmy Jonsson

Det är viktigt att alla följer de beslutade reglerna för hur e-post ska hanteras vid högskolan. Reglerna beskriver hur anställda och övriga yrkesverksamma, när de är i tjänst och har tillgång till högskolans e-postsystem, ska hantera sin e-post och högskolans e-postsystem så att det blir ett säkert och tidsbesparande verktyg som hanteras i enlighet med lagar och förordningar. I reglerna framkommer det att: 
"All e-post, även svarsmail och autosvar, som skickas av medarbetare vid Högskolan Dalarna ska vara signerad enligt gällande signaturmall som även skall omfatta hänvisning till information på vår externa webbplats gällande hur Högskolan Dalarna behandlar personuppgifter."

Mall för hur signaturen i din mejl ska se ut

 

Senast granskad:
Senast granskad: