Påminnelse om symposium: "Vad är kvalitet i forskning och hur uppnår vi den?"

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) vid Högskolan Dalarna anordnar ett digitalt symposium om kvalitet i forskning den 26 augusti, klockan 09:00 - 14:00.

Med symposiet vill UFN lyfta den viktiga frågan om vad vi egentligen menar när vi talar om kvalitet och kvalitetsarbete i forskning. Vi vill också tillsammans med bland annat högskolans ledning och institutionsledningsråden fundera kring hur god kvalitet i forskning uppnås.

Detta högskoleinterna symposium är ett led i den fortsatta diskussionen inom nämnden, institutionerna, ledningen och lärosätesövergripande om hur vi tänker kring forskningsverksamhetens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling på olika nivåer. Under dagen bjuds det på gästföreläsningar och panelsamtal.

Anmäl dig via länken nedan. 

Kontakt
Katherina Dodou
Docent engelsk litteratur inriktning litteraturdidaktik (Tjänstledig)
Fil dr, Engelska, Univ lektor engelska
Senast granskad:
Senast granskad: