Nya profilsidor för alla medarbetare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från den 28 april är det den nya profilsidan som syns vid en sökning på ditt namn på du.se och på medarbetarwebben. Du kan själv uppdatera med information om din roll på högskolan.

Som medarbetare på högskolan har du automatiskt en profilsida på du.se – en sida om dig som visas vid sökning på ditt namn.  

Läs mer på Profilsidan – en sida om dig

Till verktyget för redigering av profilsida

Fotografering och hjälpstuga för profilsidor  

Behöver du ta en ny bild till din profilsida, få hjälp med redigeringsverktyget eller tips kring hur du ska formulera dig så att din profilsida blir tilltalande och intressant? Avdelningen för kommunikation bjuder in till hjälpstuga för profilsidor. 

Den 11 maj i Falun och den 12 maj i Borlänge.

Anmäl dig till hjälpstugan via formuläret

Senast granskad:
Senast granskad: