Ny avdelning för ledningsstöd, ekonomi och planering

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från den 1 januari 2024 slås två avdelningar inom verksamhetsstödet ihop; avdelningen för stöd till ledning och styrning samt avdelningen för ekonomi och upphandling.

Den nya avdelningen kommer att ansvara för ledningsstöd, ekonomi och planering. Målsättningen är att stärka arbetet kopplat till planering och uppföljning av högskolans verksamhet och ekonomi.

–​ Genom att slå ihop de två avdelningarna säkerställer vi att kostnader och intäkter planeras, följs upp och analyseras på ett säkert sätt. Vi skapar ännu bättre förutsättningar att strategisk leda och styra högskolan, säger Katarina Johansson, högskoledirektör.

Det var i mars i år som högskoledirektören gav avdelningschef Stina Eklund, avdelningen för stöd till ledning och styrning, i uppdrag att lämna förslag hur verksamhets- och ekonomistyrningen skulle kunna organiseras i en avdelning. Uppdraget handlade om att stärka utvecklingen av processerna kopplat till planering och uppföljning av högskolans verksamhet och ekonomi.

Den nya avdelningen kommer att bestå av tre enheter och leds av avdelningschef Stina Eklund, som också är planeringschef. Varje enhet leds av en enhetschef, tjänster som kommer att utlysas. De tre enheterna är:

  • Enheten för redovisning ansvarar för löpande ekonomisk redovisning samt ekonomisk analys för respektive verksamhet, både inom institutionerna och verksamhetsstödet.
  • Enheten för planering och analys ansvarar för planering, analys och uppföljning av verksamheten på högskoleövergripande nivå. Enheten utvecklar ledningssystemet, kvalitetssystemet och hållbarhetsarbetet samt bistår ledningen och verksamheten med analys och utredning.
  • Enheten för informationsförvaltning och upphandling ansvarar för informationsförvaltning, registratur, arkiv, informationssäkerhet, dataskydd, högskolejuridik, inköp, upphandling och systemförvaltning.

Under arbetets gång har dialoger genomförts med medarbetare inom de båda avdelningarna, fackliga parter samt att en riskbedömning utifrån både arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv ligger till grund för högskoledirektörens beslut. Avdelningsnamnet är ännu inte fastställt utan kommer att beslutas inför att sammanslagningen genomförs.  

Kontakt
Stina Eklund
Avdelningschef
Senast granskad:
Senast granskad: