Medel för att gynna innovation

Nu är ansökan öppen för att söka innovationsmedel.

Högskolan Dalarna samarbetar med Uppsala universitet Innovation (UUI) för att främja och stödja innovationsverksamheten.

Ansökan om medel för innovationsverksamhet är nu öppen för alla medarbetare med en tjänst om minst 50%. Dessa medel kan användas för kostnader såsom resor, logi, lokalkostnader, tjänster, utrustning och löner, med ett maxbelopp på 40 000 kr.

Ansökningar kan göras löpande.

Senast granskad:
Senast granskad: