Inför sista anmälningsdag och bedömning av anmälningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avdelningen för studentservice har samlat det viktigaste inför sista anmälningsdag och bedömningar av anmälningar till våren 2022.

Vårens antagningsomgång (VT2022) har öppnat och anmälningarna till vårens utbildningar börjar komma in. Sista dag att söka för att anmälan ska räknas som inkommen i tid är den 15 oktober 2021. Antagningen har påbörjat arbetet med bedömningar och kommer behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med vissa bedömningar, både när det gäller reell kompetens och motsvarandebedömningar.

Rutin för att stänga utbildning

  • Inför sista ordinarie anmälningsdag till vårterminen den 15 oktober kommer samtliga utbildningar att stängas, om inte annat redan meddelats.
  • Ska någon kurs, program, kurspaket vara öppen, så ska det meddelas till support@du.se av respektive avdelningschef med kopia till prefekt.
  • Supporten behöver meddelas senast den 14 oktober.  
  • Alla utbildningar som inte meddelat något kommer att stängas för sena anmälningar efter den 15 oktober. Stängs utbildningar som inte behöver ha fler studenter ges vi möjlighet att snabbare hantera sena anmälningar till utbildningar där ni önskar fler studenter.
  • Observera att ett stängt tillfälle inte öppnas för anmälningar igen efter att det stängts. Alla eventuella undantag från den rutinen ska gå via avdelningschef.

Antagningstal

  • Sista dag att meddela antagningstal och om eventuella tillfällen som ska ställas in i antagningsomgången VT2022 är den 22 november.
  • Antagningstal meddelas till support@du.se.

Bedömningar inför våren 2022

  • Den stora volymen av de som sökt i tid kommer behöva bedömas löpande fram till den 22 november. Sista kompletteringsdag är den 1 december. Det kan alltså dyka upp fler även då som snabbt måste bedömas innan urvalet som går i början av december.
  • Vi kommer även behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med bedömningar löpande för sena anmälningar fram tills ni stänger era utbildningar. Om ni begär in eller får in ytterligare dokument från den sökande är det viktigt att ni ser till att de laddar upp dokumenten på deras sidor på antagning.se/universityadmissions.se, så att allt är samlat på samma ställe.
  • Ni får ett mail från antagningen med personnummer på den sökande när vi behöver hjälp med att göra bedömningar och ni svarar i samma mail med resultatet av er bedömning. Om ni anser att den sökande är obehörig är det viktigt att det finns med en motivering till det. Detta för att antagningen enklare kan svara den sökande om varför den anses vara obehörig och vid eventuell överklagan underlättar det för antagningen att skriva ett yttrande till ÖNH. Vi önskar även att ni skriver en motivering till hur ni kommit fram till att någon bör anses vara behörig.

Det är viktigt att komma ihåg att inte lova den sökande att den är behörig eller att den kommer att bli antagen. Det är antagningen som tar det slutliga beslutet och det kan vara så att den sökande är grundläggande obehörig eller att den har för lågt meritvärde så den inte blir antagen av den anledningen. Det är enbart den särskilda behörigheten ni bedömer vid behov när antagningen ber om det.

NyA-Webben

Den sökandes uppgifter hittar ni på NyA-webben där all er bedömning sker. Där hittar ni information om vad de har sökt, men även den sökandes inregistrerade meriter och uppladdade dokument som ni har som stöd för er bedömning. Meriterna uppdateras löpande på NyA-webben när det finns en aktiv anmälan. Mer information om Nya-webben

Välkomna att kontakta support@du.se om ni har vidare frågor.

 

Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: