Hur ska högskolans kontor och arbetsplatser användas mer effektivt? / How can we make more efficient use of offices and workstations at the University?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under hösten kommer högskolan att se över hur arbetsplatser används i samband med att medarbetare från språkhuset flyttar tillbaka till huvudbyggnaden på Campus Falun. En ny policy kommer också att tas fram för hur lokaler kan och ska användas mer effektivt på högskolan.
Kontor inomhus laptop människors händer syns
Ulrika Lundholm Ericsson

Med den avslutade ombyggnationen av Campus Falun och ett nytt campus som ska stå klart inom två år i Borlänge, finns ett behov att på nytt se över arbetsplatser på båda campusområdena. Rektor har beslutat att ta fram en policy om hur befintliga arbetsplatser, kontor och lokaler ska användas. Dels för att lokaler ska användas mer effektivt och på ett hållbart sätt, dels att den fysiska och sociala arbetsmiljön ska vara av hög kvalitet med trivsamma och stimulerande mötesplatser.

Språkhuset flyttar tillbaka efter ombyggnationen på Campus Falun

Under tiden för renoveringen av huvudbyggnaden Hyttan i Falun har institutionen för språk, litteratur och lärande varit i tillfälliga moduler, i det så kallade Språkhuset. Flytten från Språkhuset ska vara genomförd i mitten av mars 2023 och innebär ett behov av cirka 50 arbetsplatser. Det finns idag inget beslut om vart medarbetarna ska sitta på Campus Falun.
Det arbetet inleds nu i september.

Vad händer nu?

En arbetsgrupp kommer att ta fram en policy för arbetsplatser under hösten. Avdelningen för fastighets- och campusplanering ansvarar för samordning av arbetet.

Samtidigt kommer en arbetsgrupp också att se över vilka behov som finns kopplat till arbetsplatser, både för medarbetare som har sina platser i Språkhuset och för medarbetare i verksamheter som håller till i Hyttan eller Smedjan idag, på Campus Falun. I arbetsgruppen ingår bland annat representanter från institutionerna som har sina verksamheter i Falun samt stödfunktioner. Arbetsgruppen ska undersöka om det finns förändrade behov och möjligheter att optimera användningen av arbetsrum, till exempel om fler väljer att arbeta på distans som följd av nya distansavtal för TA-personal. Under arbetets gång kommer projektgruppen för nya Campus Borlänge att inkluderas.

 

Varför en policy?

Både ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsperspektiv finns ett behov att se över hur lokaler används på högskolan. Pandemin innebär också nya förutsättningar. Fler medarbetare har nu möjlighet att ingå ett distansavtal. Policyn ska leda till att bättre kunna reglera kontorsplatser och bli anpassat för en variation mellan närvaro och distansarbete på högskolan.

 

Kontakt

Avdelningen för fastighets- och campusplanering

Senast granskad:
Senast granskad: