Staffan Terning

Personlig presentation av Staffan Terning

Chef
Avdelningen för fastighets- och campusplanering Verksamhetsstödet

Tf fastighetschef.

Chef drift och teknisk service. Personalansvar för vaktmästeri, teknisk service, lokalvård samt repro. Ansvarig för drift-samt serviceavtal.

Andra profilsidor