Högskolan Dalarna har gått med i Kriterium

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker med öppen tillgång.
Böcker i en bokhylla

Vad är Kriterium?

Kriterium är en förlagsoberoende plattform som skapats i samarbete med lärosäten, bibliotek, forskningsfinansiärer och förlag. Plattformen erbjuder sakkunniggranskning, spridning och OA-publicering av vetenskapliga monografier och antologier som ges ut i Sverige (men inte bara på svenska) av verksamma forskare som publicerar böcker på förlag eller i universitetsserier.

Vad innebär medlemskapet?

Ett medlemskap innebär att Högskolan Dalarna bidrar till att säkerställa den vetenskapliga bokens legitimitet inom den svenska universitets- och högskolevärlden, och därmed är redo att ta gemensamt ansvar för att främja utvecklingen mot öppet tillgänglig forskning. En strategiskt viktig fråga för lärosätet.

Hur fungerar Kriterium?

En författare till en vetenskaplig bok kan via sin utgivare – antingen en skriftserie eller ett förlag – skicka ett bokförslag (proposal) till Kriterium som kort presenterar innehållet och argumenterar för verkets vetenskapliga relevans. Alla ansökningar om publicering hanteras av ett redaktionsråd och alla verk med Kriterium-stämpel har genomgått oberoende peer review. Det är dock förlaget/utgivaren som sköter produktionen och som distribuerar den färdiga tryckta boken, inte Kriterium.

Mer information om Kriterium, på extern webbplats

 

Senast granskad:
Senast granskad: