Hedersdoktorer utsedda vid Högskolan Dalarna

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Journalisterna Magda Gad och Göran Greider har utnämnts till hedersdoktorer vid Högskolan Dalarna 2023.
Montage, porträttbilder man och kvinna
Hedersdoktorer 2023: Magda Gad och Göran Greider. Expressen/Dala Demokraten

Högskolan Dalarna utser vartannat år en eller flera hedersdoktorer med anknytning till högskolan och som bidragit till verksamheten eller på annat gjort sig förtjänt av en doktorstitel. Utifrån inkomna nomineringar har utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) föreslagit Magda Gad och Göran Greider till hedersdoktorer.

– De har båda gjort sig förtjänta av utmärkelsen genom att ha åstadkommit väsentliga professionella insatser med anknytning till högskolans kunskapsområden inom såväl kultursektor som samhällsbevakning. Deras yrkesverksamhet vittnar om öppenhet, mod och ansvar. Med kritiskt sinne och medmänskligt patos bidrar de till att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle. Därmed verkar de i högsta grad i samklang med Högskolan Dalarnas vision och värdegrund, säger Carl Olsmats, dekan och ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden (UFN).

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den akademiska högtiden den 24 mars 2023.

Motiveringar för hedersdoktorerna

Magda Gad

Magda Gad är journalist och krigskorrespondent med fokus på Mellanöstern och Afrika. Hon är född och uppvuxen i Falun och hennes reportage har fått stor uppmärksamhet i media. Magda Gad har tilldelats en mängd priser, några av dem är Stora Journalistpriset i klassen Årets Förnyare 2017 och Stig Dagerman-priset 2020. Med förtjänstfulla insatser inom den granskande journalistikens samtida utmaningar ger Magda Gad röst åt utsattheten från världens krigshärdar. Det samhällsengagemang som präglar hennes reportage inskärper betydelsen av det omvärldsperspektiv som är en del av den högre utbildningens medborgaransvar. Genom en djupare förståelse för frågor om jämställdhet och demokrati bidrar Magda Gad till en större medvetenhet om hur relationen mellan lokala och globala perspektiv kan utvecklas och verka kvalitetsdrivande i högre utbildning och forskning.

Göran Greider

Göran Greider är författare, poet, journalist och debattör. Han har som få personer i dagens offentlighet, med många produktiva och energiska penslar, bidragit till att utmana, framhäva och omdefiniera bilden av det svenska samhället. Han är bosatt i Dala-Floda och har starka band till Dalarna, inte minst genom sitt arbete som chefredaktör på Dala-Demokraten och genom sina flertaliga texter om Dan Andersson. Under året som gått har han belönats med utmärkelser som Elin Wägner-sällskapets ”Årets väckarklocka” och Torgny Segerstedts ”Frihetspenna”.

Göran Greiders texter och framträdanden lyser av intresse för samhällets vägval, politiska manövreringar och sårbara människors utsatthet. På ett rakt, opretentiöst, medmänskligt och ofta mycket vackert sätt framhäver han sammanhanget mellan de samhälleliga tidevarv som flytt, samtidens politiska vindar, människans bräcklighet och pressande klimat- och miljöfrågor. Han är en ideologiskt självständig kritiker som ger röst åt både svårmod och hopp samt en aldrig sviktande tro på mänsklighetens kollektiva kraft.

Läs mer om hedersdoktorerna (du.se)

Senast granskad:
Senast granskad: